ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Ο πρόεδρος θα χαρίσει χρήματα

Ο πρόεδρος θα χαρίσει χρήματα
Και αυτό
We are the champions
We are the champions, 2