ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Και με ήλιο και με χιόνι

Και με ήλιο και με χιόνι
Και για εκείνα
Εθνικός θησαυρός
Απώλεια