ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Ο χορός

Ο χορός
Η ευλογία
Ο παραλογισμός της ζωής
Και αυτό