ΚΟΣΜΟΣ

Η επιστημονική έρευνα εισάγεται από το νηπιαγωγείο στην Εσθονία

14s1reps--2

Η Εσθονία, μια χώρα που ο πληθυσμός της ελάχιστα ξεπερνάει το 1,3 εκατ. άτομα, έχει βρεθεί εδώ και κάποια χρόνια στο επίκεντρο της διεθνούς δημοσιότητας για τα επιτεύγματά της στους τομείς της επιστημονικής έρευνας, της ψηφιακής διακυβέρνησης και της νεανικής επιχειρηματικότητας. Αναζητήσαμε την αιτία του φαινομένου στα θεμέλια της ανάπτυξης, όπου το σύστημα εκπαίδευσης έχει βασικό δομικό ρόλο. Η υπουργός Ερευνας και Εκπαίδευσης της Εσθονίας Mailis Reps επιβεβαίωσε τις υποθέσεις μας, δηλώνοντας ότι τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία επιστημονικής νοοτροπίας ξεκινούν από το νηπιαγωγείο.

– Με ποιον τρόπο εντάσσετε την επιστημονική έρευνα στα πρώτα στάδια της εκπαίδευσης;

– Οι μελλοντικοί σπουδαστές μας έχουν την πρώτη τους αλληλεπίδραση με την επιστήμη και την έρευνα από το νηπιαγωγείο, όπου παιχνίδι και μάθηση είναι πιο εύκολο να συνδυαστούν. Πολλοί μαθητές συμμετέχουν και σε ερασιτεχνικές ομάδες εκπαίδευσης, οι οποίες εστιάζουν στον πειραματισμό. Με την είσοδο στο δημοτικό σχολείο, η εκπαίδευση στην επιστήμη γίνεται πιο εντατική και ολοκληρωμένη, καθώς, με πολλές εξωσχολικές δράσεις, ωθούμε τους μαθητές να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που τους συνδέουν με την επιστήμη και οξύνουν το ενδιαφέρον τους για αυτήν.

Για την ολοκλήρωση της μαθητικής εκπαίδευσης είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση μιας δημιουργικής εργασίας, η οποία αν και δεν έχει το βάρος μιας ερευνητικής μελέτης, πολλά σχολεία απαιτούν η υλοποίησή της να φτάνει σε αυτό το επίπεδο, ώστε να προετοιμάζουν τους μαθητές για το επόμενο στάδιο των σπουδών. Τέλος, θεωρώντας ότι ο συναγωνισμός μπορεί να συνεισφέρει σε όλη τη διαδικασία, έχουμε θεσπίσει εθνικό διαγωνισμό επιστήμης για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. Οι εργασίες που προκύπτουν, αν και συχνά δεν είναι υλοποιήσιμες, εμπεριέχουν καινοτόμες σκέψεις.

Το αποτέλεσμα αυτής της προεργασίας, εκτός από την ωρίμανση της νοοτροπίας των παιδιών, είναι και η διευκόλυνση του προγράμματος σπουδών των πανεπιστημίων της χώρας, τα οποία λαμβάνουν σοβαρά υπ’ όψιν τις σπουδές που έχουν προηγηθεί.

– Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι της έρευνας στην Εσθονία την ερχόμενη δεκαετία;

– Μέχρι στιγμής έχουμε υλοποιήσει μια στρατηγική έρευνας που μας οδηγεί με σαφήνεια μέχρι το 2020. Με τον τίτλο «Knowledge bases Estonia», η στρατηγική μας έχει τους εξής στόχους:

• Υψηλού επιπέδου έρευνα σε πολλαπλά πεδία: θεωρούμε ότι τα έχουμε καταφέρει καλά με αυτό τον στόχο, καθώς οι Εσθονοί ερευνητές σημειώνουν επιτυχίες σε παγκόσμιο επίπεδο και ο αριθμός των διδακτόρων αυξάνεται σταθερά ετησίως. Ωστόσο, θα μπορούσαμε να βρισκόμαστε σε καλύτερο επίπεδο, αν δεν είχαμε το θέμα των περικοπών στις χρηματοδοτήσεις των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Εδώ και δύο χρόνια έχουμε προσπαθήσει πολύ να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση, αυξάνοντας τις χρηματοδοτήσεις και δημιουργώντας ξεκάθαρες ευκαιρίες για την ακαδημαϊκή κοινότητα.

• Ερευνα εστιασμένη στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας: η επίτευξη αυτού του στόχου είναι μια μεγάλη πρόκληση, γιατί προϋποθέτει ότι η έρευνα εστιάζει πρωτίστως σε ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, οι οποίες μπορεί να είναι σε αρκετές περιπτώσεις διαφορετικές από τις διεθνείς ανάγκες. Ωστόσο, προωθούμε με συνέπεια συνεργασίες ανάμεσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα και τις επιχειρήσεις ώστε να ωθήσουμε τα ερευνητικά κέντρα να εστιάσουν στην εφαρμοσμένη έρευνα.

Πάνω σε αυτόν τον γνώμονα, η έρευνά μας εστιάζει κυρίως στους τομείς των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, τεχνολογιών και υπηρεσιών υγείας και στην αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων. Σε αυτούς τους τομείς προσπαθούμε πολύ να δημιουργήσουμε διεθνείς συνεργασίες, αλλά και συνασπισμούς με άλλες χώρες της Βαλτικής και του Βορρά.

– Από πού προέρχονται οι πόροι που χρησιμοποιείτε για να επενδύετε σε εκπαίδευση και έρευνα; Θεωρείτε ότι νέες πηγές πόρων θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν στο μέλλον;

– Οι πόροι που προέρχονται από τον δημόσιο τομέα και αφορούν την έρευνα είναι περίπου το 0,66% του ΑΕΠ. Οι περισσότεροι από αυτούς τους πόρους χρεώνονται στο υπουργείο Εκπαίδευσης και Ερευνας, ενώ σημαντική είναι και η συμμετοχή του υπουργείου Οικονομικών. Ο ιδιωτικός τομέας συμμετέχει με ένα επιπλέον 0,63% του ΑΕΠ, αλλά πιστεύουμε ότι αυτό το ποσοστό έχει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης.

Η πρόθεσή μας είναι να αυξήσουμε σημαντικά τη διαθέσιμη χρηματοδότηση σε έρευνα και ανάπτυξη, επιτυγχάνοντας να φτάσουμε μέχρι και το 3% του ΑΕΠ. Ωστόσο, μέχρι στιγμής ο δρόμος προς αυτή την κατεύθυνση έχει αρκετά πισωγυρίσματα. Τον Δεκέμβριο του 2018, καταφέραμε να πετύχουμε ένα σημαντικό βήμα, δεσμεύοντας το 1% του ΑΕΠ σε έρευνα και ανάπτυξη. Η συμφωνία υπογράφηκε από εκπροσώπους όλων των πολιτικών παρατάξεων, υπό την «πίεση» των ακαδημαϊκών, οι οποίοι δείχνουν με αυτό τον τρόπο ότι είναι ενεργά συμμετέχοντες στην οικονομική εξέλιξη της χώρας.

– Αντιμετωπίζετε φαινόμενο brain drain σε ένταση που να σας ανησυχεί;

– Θα αλλάξω λίγο την ερώτησή σας και θα δώσω έμφαση στην προσπάθεια της Εσθονίας να προσελκύσει ταλαντούχους ερευνητές από όλον τον κόσμο. Ανησυχούμε πολύ περισσότερο για να πετύχουμε τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος που θα προσελκύσει ερευνητές. Μέχρι τώρα, με τις προσπάθειες που έχουμε κάνει, έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε εξαιρετικές ερευνητικές ομάδες, στις οποίες συμμετέχουν και μη Εσθονοί ερευνητές που επιθυμούν να κάνουν καριέρα στην Εσθονία. Μέσα σε μία δεκαετία καταφέραμε να αυξήσουμε το μερίδιο των ξένων ερευνητών από το 3% στο 10%, ενώ υψηλό είναι και το μερίδιο των ξένων σπουδαστών, που κυμαίνεται από 10% έως 11%.

Οπωσδήποτε δυσκολευόμαστε να κρατήσουμε αυτούς τους ερευνητές στην Εσθονία για μεγάλες χρονικές περιόδους και να ενισχύσουμε τη συμμετοχή τους στην τοπική αγορά εργασίας. Οι μισθοί και οι χρηματοδοτήσεις που προσφέρουμε για έρευνα δεν είναι ανταγωνιστικά σε διεθνές επίπεδο. Οπότε συχνά τα πιο λαμπρά μας μυαλά έλκονται τελικά από ερευνητικά κέντρα παγκοσμίου φήμης.