ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πρόταση για απαγόρευση καπνίσματος και σε παραλίες – ανοικτούς χώρους

Ιταλία: Πρόταση για απαγόρευση καπνίσματος και σε παραλίες – ανοικτούς χώρους

H ιταλική Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής(CNB) πρότεινε στο Κοινοβούλιο της χώρας να νομοθετήσει μία ριζική απαγόρευση του καπνίσματος σε ανοικτούς δημόσιους χώρους, όπως πάρκα και παραλίες.

Στο κείμενο της «πρότασης νόμου κατά του καπνίσματος», η Επιτροπή υποστηρίζει πως «προκειμένου να αποφευχθούν οι μεγάλες βλάβες που προκαλούνται από το παθητικό κάπνισμα στον πληθυσμό, θα πρέπει να επεκταθεί η απαγόρευση και σε εξωτερικούς χώρους, όπου βρίσκονται παιδιά και έγκυες γυναίκες».

Η Επιτροπή Βιοηθικής προτείνει οι απαγορεύσεις που ισχύουν στην Ιταλία για το τσιγάρο να εφαρμοσθούν και για το ηλεκτρονικό υποκατάστατό του.

Μεταξύ των σημείων, που σύμφωνα με την ίδια επιτροπή, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται το κάπνισμα περιλαμβάνονται «δημόσιοι κήποι, ανοικτές εγκαταστάσεις θεαμάτων, οργανωμένες παραλίες, στάδια, αθλητικές εγκαταστάσεις, ανοικτά εστιατόρια». Οι άλλες προτάσεις της Επιτροπής Βιοηθικής στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο αφορούν την «προώθηση μίας κατάλληλης πληροφόρησης για τους κινδύνους από τη χρήση του καπνού για τους ίδιους τους καπνιστές και για τους άλλους (παθητικό κάπνισμα), την αύξηση της τιμής των καπνικών προϊόντων, και την επαρκή πληροφόρηση των χρηστών του ηλεκτρονικού τσιγάρου πως τα υποτιθέμενα οφέλη από τη χρήση του δεν στηρίζονται σε καμία επιστημονική απόδειξη και η χρήση του δεν απαλλάσσεται από τους κινδύνους που εγκυμονεί για τον καπνιστή και όποιον στέκεται δίπλα του».

Προκειμένου να καταστεί απολύτως αναγκαία η λήψη πιο περιοριστικών μέτρων για τον καπνό, οι ειδικοί –που ήδη είχαν τονίσει το γεγονός αυτό σε έγγραφό τους το 2003—υπογραμμίζουν ότι «θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη πως τα επίπεδα θνησιμότητας και νοσηρότητας που οφείλονται στη χρήση του καπνού δεν έχουν μειωθεί, αλλά απεναντίας αυξηθεί. Αυτό έχει συμβεί και θα συνεχίσει να συμβαίνει, επιβεβαιώνοντας πως οι δράσεις για την πληροφόρηση για τη δημόσια υγεία και την πρόληψη που έχουν αναληφθεί δεν είναι επαρκείς».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ