ΚΟΣΜΟΣ

Καταδίκη της Κύπρου για παραλείψεις στη συλλογή και επεξεργασία αστικών λυμάτων

european-court-of-justice

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδίκασε με σημερινή του απόφαση την Κύπρο για παραλείψεις στη συλλογή και επεξεργασία αστικών λυμάτων σε 31 οικισμούς. 

Ειδικότερα, το Δικαστήριο της ΕΕ αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι «η Κύπρος δεν τήρησε την υποχρέωση να διαθέτουν οι ως άνω οικισμοί (…) αποχετευτικά δίκτυα που να παρέχουν τη δυνατότητα υποδοχής και διοχέτευσης του συνόλου των αστικών λυμάτων με σκοπό τη δευτεροβάθμια ή την ισοδύναμη επεξεργασία τους».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η οδηγία για την επεξεργασία αστικών λυμάτων αφορά τη συλλογή, την επεξεργασία και την απόρριψη αστικών λυμάτων. Σκοπός της είναι η προστασία του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις της απόρριψης των λυμάτων αυτών (οικιακών ή βιομηχανικών).

Στις 14 Ιουλίου 2017, η Επιτροπή απηύθυνε προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο εκτιμώντας ότι ορισμένοι κυπριακοί οικισμοί δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις της οδηγίας.  Στις 13 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους το κράτος αυτό ενημέρωσε την Επιτροπή ότι από τους κυπριακούς οικισμούς οι περισσότεροι εξακολουθούσαν να μην ικανοποιούν τις απαιτήσεις. Επίσης, απέστειλε στην Επιτροπή τα αποτελέσματα δειγμάτων για τους οικισμούς των οποίων τα αστικά λύματα συλλέγονταν προκειμένου να υποστούν επεξεργασία.

Στις 7 Ιουνίου 2018 η Επιτροπή απηύθυνε αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο καλώντας τη να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Η Κύπρος την πληροφόρησε ότι, επί συνόλου 36 οικισμών, 31 δεν ικανοποιούσαν τις απαιτήσεις, χωρίς να μπορεί να προβλέψει ότι η κατάσταση αυτή θα διορθωθεί στο εγγύς μέλλον.

Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή προσέφυγε ενώπιον του Δικαστηρίου κατά της Κύπρου ζητώντας να διαπιστωθεί ότι το εν λόγω κράτος μέλος δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της οδηγίας, παραλείποντας να παράσχει αποχετευτικό δίκτυο για 31 οικισμούς (Αραδίππου, Ύψωνας, Δάλι, Βαρόκλινη, Δερύνεια, Σωτήρα, Ξυλοφάγου, Περβόλια, Κολόσσι, Πόλη Χρυσοχούς, Λειβάδια, Δρομολαξιά, Πέρα Χωριό-Νήσου, Λιοπέτρι, Αυγόρου, Παλιομέτοχο, Κίτι, Φρέναρος, Ορμήδεια, Κοκκινοτριμιθιά, Τραχώνι, Επισκοπή, Ξυλοτύμπου, Πάνω Πολεμίδια, Πύλα, Λύμπια, Παρεκκλησιά, Κακοπετριά, Άχνα, Μενεού και Πύργος), αφενός, και να διασφαλίσει για τους ίδιους οικισμούς ότι τα αστικά λύματα που διοχετεύονται σε αποχετευτικά δίκτυα υπόκεινται σε δευτεροβάθμια ή ισοδύναμη επεξεργασία πριν από την απόρριψή τους, αφετέρου.

Με τη σημερινή του απόφαση το Δικαστήριο επισημαίνει ότι η Κύπρος δεν τήρησε την υποχρέωση να διαθέτουν οι ως άνω οικισμοί δίκτυα αποχέτευσης αστικών λυμάτων. Οι 31 επίμαχοι οικισμοί, έχοντας ισοδύναμο πληθυσμού (στο εξής: ι.π.) που κυμαίνεται μεταξύ 2 000 και 15 000, έπρεπε να έχουν εξοπλιστεί με δίκτυα αποχέτευσης το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2012, ώστε εκεί να διοχετεύονται όλα τα αστικά τους λύματα.

Έπειτα, το Δικαστήριο κρίνει ότι δεν είχε εκπληρωθεί ούτε η υποχρέωση υποβολής του συνόλου των αστικών λυμάτων σε δευτεροβάθμια ή σε ισοδύναμη επεξεργασία, καθώς οι οικισμοί αυτοί δεν διέθεταν αποχετευτικά δίκτυα που να παρέχουν τη δυνατότητα υποδοχής και διοχέτευσης του συνόλου των αστικών λυμάτων με σκοπό τη δευτεροβάθμια ή την ισοδύναμη επεξεργασία τους.

Το Δικαστήριο υπογραμμίζει, περαιτέρω, ότι η Κύπρος δεν τήρησε την υποχρέωση οι σταθμοί επεξεργασίας να κατασκευάζονται και να λειτουργούν με τρόπο που να εξασφαλίζει επαρκείς αποδόσεις υπό όλες τις συνήθεις τοπικές κλιματικές συνθήκες.

Τέλος, η Κύπρος δεν έχει συμμορφωθεί προς την υποχρέωση να διασφαλίζει μέσω ελέγχων ότι οι απορρίψεις λυμάτων από σταθμούς επεξεργασίας ικανοποιούν «διαρκώς» τις απαιτήσεις ποιότητας.

Συμπερασματικά, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η Κύπρος παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία, παραλείποντας για τους ως άνω 31 οικισμούς να παράσχει αποχετευτικό δίκτυο, αφενός, και να διασφαλίσει ότι τα αστικά λύματα που διοχετεύονται σε αποχετευτικά δίκτυα υπόκεινται σε δευτεροβάθμια ή ισοδύναμη επεξεργασία πριν από την απόρριψή τους, αφετέρου. Καταδικάζει την Κύπρο στα δικαστικά έξοδα.