ΚΟΣΜΟΣ

Οι «Τρεις» δυναμώνουν την E.E.

Καθοριστικής σημασίας για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ενωσης και κατ’ επέκτασιν για την Ελλάδα προδιαγράφονται τα πεπραγμένα της τριμερούς συνόδου κορυφής Γερμανίας, Γαλλίας και Βρετανίας, χθες, στο Βερολίνο. Απαντώντας στην έκφραση αδημονίας εκ μέρους των «μικρών» της Ενωσης, αλλά και σε ανησυχίες περί «παράκαμψης» των θεσμικών οργάνων της E.E., οι «Τρεις Μεγάλοι» διαβεβαίωσαν ότι ουδεμία πρόθεση επικυριαρχίας ή συγκρότησης «ευρωπαϊκού διευθυντηρίου» υφίσταται εκ μέρους τους. Αντιθέτως, μοναδική τους μέριμνα είναι ο εκσυγχρονισμός της ευρωπαϊκής οικονομίας και η τόνωση της ανταγωνιστικότητας, με στόχο μία κυρίαρχη και πρωτοστατούσα στο διεθνές στερέωμα Ευρώπη έως το 2010.