ΚΟΣΜΟΣ

Υποπτοι θεωρούνται όλοι οι Ευρωπαίοι…

Βρυξελλες. Την καταγραφή και διατήρηση για τουλάχιστον ένα έτος όλων των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και για τουλάχιστον έξι μήνες του συνόλου της δραστηριότητας των πολιτών στο Ιντερνετ, για κάθε χρήση, τόσο αστυνομικής όσο και εμπορικής φύσης, από περίπου κάθε ενδιαφερόμενο, προβλέπει η δρακόντεια πρόταση κοινοτικής οδηγίας περί παρακολούθησης τηλεπικοινωνιών, που παρουσίασε χθες στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διά του αντιπροέδρου της και επιτρόπου Δικαιοσύνης Φράνκο Φρατίνι.

Πρόκειται για μια πρόταση που ξεφεύγει πολύ από το στενό πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας η οποία αποτέλεσε, τουλάχιστον δημοσίως, το εφαλτήριο της όλης προσπάθειας, καθώς καλύπτει κάθε ζήτημα «δημόσιας τάξης» αλλά και την εμπορική αξιοποίηση των στοιχείων, με μοναδική δικλίδα ασφαλείας την εμπλοκή των κατά τόπους Συνηγόρων του Πολίτη. Με άλλα λόγια, αν μέχρι τούδε, όταν οι διωκτικές αρχές όφειλαν οι ίδιες να επιλέξουν τους «υπόπτους» και να τους θέσουν υπό παρακολούθηση, τώρα η παρακολούθηση προηγείται των υποψιών και αφορά το σύνολο του πληθυσμού. Σε αυτό, δε, προστίθεται η παράμετρος της ελεύθερης εμπορίας των στοιχείων αυτών.

Θα διατηρούνται για 6 μήνες

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι τα βασικά στοιχεία για το σύνολο των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, το ποιος επικοινώνησε με ποιον, πότε και πού, μέσω κινητού και σταθερού τηλεφώνου, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων, θα καταγράφονται και θα διατηρούνται στις βάσεις δεδομένων των τηλεφωνικών εταιρειών για διάστημα έξι μηνών.

Αντιστοίχως καθολική είναι και η επιτήρηση της χρήσης του Ιντερνετ καθώς περιλαμβάνει, πολύ απλά, τα πάντα: το κάθε τι που θα κάνει ο συνδρομητής από τη στιγμή που θα συνδεθεί με το Διαδίκτυο, η περιήγηση σε ιστοσελίδες, η ανταλλαγή αρχείων με άλλους χρήστες, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η (ραγδαία αναπτυσσόμενη) τηλεφωνία μέσω Ιντερνετ ή κάθε άλλη χρήση του μέσου, θα καταγράφεται και θα διατηρείται από τις εταιρείες για διάστημα ενός έτους.

Λόγω των περιορισμών που θέτει η τεχνολογία σήμερα, η οδηγία δεν καλύπτει το περιεχόμενο των συνομιλιών και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρά μόνον την ηλεκτρονική «ταυτότητα» των στοιχείων, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και τον ακριβή χρόνο, όμως ειδικά για το Ιντερνετ, αυτή η «ηλεκτρονική ταυτότητα» επιτρέπει μια πολύ λεπτομερή κατανόηση του τι έκανε ποιος, πότε, πού και με ποιον.

Η πραγματικά κρίσιμη παράμετρος είναι φυσικά η χρήση της οποίας θα τυγχάνουν τα ανωτέρω. H απάντηση είναι πως «τα πάντα» που θα καταγράφουν και θα αποθηκεύουν οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών θα είναι προσβάσιμα και αξιοποιήσιμα, λίγο ώς πολύ από τους… πάντες, για οποιαδήποτε χρήση κρίνουν αυτοί σκόπιμη.

Το σκέλος «δημόσια τάξη» σημαίνει ότι πρόσβαση, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, σε όλα τα προαναφερθέντα θα έχουν όλες οι διάφορες διωκτικές και εισαγγελικές – δικαστικές αρχές των κρατών-μελών. Το για πόσο χρόνο ή… χρόνια θα μπορούν να διατηρούν αυτές τα στοιχεία που αντλούν από τις βάσεις δεδομένων των τηλεπικοινωνιακών εταιρειών, δεν αναφέρεται στην οδηγία και είναι κάτι που μάλλον αφήνεται στη διακριτική τους ευχέρεια, όπως στη διακριτική τους ευχέρεια είναι και η χρήση των δεδομένων.

Προς πώληση τα στοιχεία

Ωστόσο, τα ίδια στοιχεία θα μπορούν να αξιοποιήσουν, κατά βάσιν να πουλήσουν σε κάθε ενδιαφερόμενο, οι ίδιες οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών, ώστε να καλύψουν έτσι μέρος του πρόσθετου κόστους που επιφέρει η καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων, ενώ προβλέπεται και μηχανισμός επιπλέον δημόσιας χρηματοδότησης του όλου μηχανισμού.

Τέλος, επίσης χθες, η Επιτροπή παρουσίασε και σειρά άλλων προτάσεων, πιο εστιασμένων στην τρομοκρατία, με σημαντικότερη την πρόβλεψη στον κοινοτικό προϋπολογισμό κονδυλίων ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ για δράσεις που άπτονται της αντιμετώπισης των άμεσων συνεπειών τρομοκρατικών επιθέσεων, αλλά περιλαμβάνουν επίσης τον καλύτερο έλεγχο της μεταφοράς και αποθήκευσης όπλων και εκρηκτικών, καθώς και την προστασία βασικών υποδομών όπως η παραγωγή ηλεκτρισμού ή οι μεγάλοι κόμβοι μεταφορών.

Παράλληλα, με άλλες πρωτοβουλίες ζητείται από τα 46 κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης να εφαρμόσουν τους υφιστάμενους ευρωπαϊκούς κανόνες καταπολέμησης του «ξεπλύματος μαύρου χρήματος» ενώ προαναγγέλλεται και νομοθετική πρόταση για την αντιμετώπιση της στρατολόγησης νέων από τις τρομοκρατικές οργανώσεις…