ΚΟΣΜΟΣ

Πόσο βλάπτει τους επιβάτες αεροπλάνων η κοσμική ακτινοβολία;

Η ακτινοβολία που δέχονται οι επιβάτες των αεροπλάνων, κατά τη διάρκεια των πτήσεων, δεν αποτελεί μόνο προϊόν των παιχνιδιών Ρώσων κατασκόπων. Κάθε άλλο. Ηταν γνωστό από πολλά χρόνια ότι τόσο το επιβατικό κοινό, και πολύ περισσότερο τα πληρώματα των αεροσκαφών εκτίθενται σε ποσότητες κοσμικής ακτινοβολίας, που δυνητικά θα μπορούσαν να προκαλέσουν καρκίνο.

Θα έπρεπε αυτό να αποτελέσει λόγο αποφυγής των αεροπορικών ταξιδιών; Επ’ ουδενί, απαντούν οι ειδικοί. Η Υπηρεσία Προστασίας από τη Ραδιενέργεια του Καναδά ολοκληρώνοντας σχετική μελέτη που στόχευε να διαπιστώσει την ασφάλεια των αεροπορικών ταξιδιών αναφέρει ότι η κοσμική ακτινοβολία στην οποία εκτίθενται οι επιβάτες αποτελεί ήσσονος σημασίας επιβαρυντικό παράγοντα συγκριτικά με το συνολικό κίνδυνο καρκινογένεσης από κάθε άλλο αίτιο στην καθημερινή μας ζωή. Εκφράζεται, όμως, μία μικρή ανησυχία για τις συνέπειες της έκθεσης στα βρέφη λόγω της ευαισθησίας του οργανισμού τους. Επίσης, πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ισλανδία σε αεροσυνοδούς που εργάστηκαν επί μία πενταετία από το 1971, διαπίστωσε πενταπλάσια κρούσματα καρκίνου του μαστού συγκριτικά με γυναίκες που είχαν μικρότερη πτητική εμπειρία. Οι ειδικοί, πάντως, εμμένουν ότι ο περιστασιακός ταξιδιώτης που μετακινείται με αεροπλάνο δεν διατρέχει κίνδυνο. Κατά τη διάρκεια μίας υπερατλαντικής πτήσης εκτιθέμεθα σε ποσότητα ακτινοβολίας ίση με αυτή που θα λαμβάναμε αν κάναμε ακτινογραφία θώρακος.