ΚΟΣΜΟΣ

Εκμετάλλευση 250.000 γυναικών στην Ε.Ε.

Το πρόγραμμα διασυνοριακής επιχειρησιακής δράσης και ανταλλαγής πληροφοριών, με την ονομασία «Ιλάειρα», που πρότεινε η χώρα μας και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενεργοποιείται για αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση… Παγκοσμίως έως και 800.000 άνθρωποι διακινούνται παράνομα κάθε χρόνο (οι 250.000 στην Ευρώπη), με τα κέρδη των κυκλωμάτων να υπερβαίνουν τα 30 δισ. δολάρια.