ΚΟΣΜΟΣ

Αλλο ένα ευρωπαϊκό βήμα πρωτοπορίας στη σύγχρονη φυσική

Η Ευρώπη κάνει άλλο ένα βήμα στην πρωτοπορία εφαρμογής της σύγχρονης φυσικής. Μετά τον επιταχυντή CΕRστη Γενεύη και το εργαστήριο θερμοπυρηνικής σύντηξης στο Κανταράς της Γαλλίας, χθες ο πρόεδρος Ζακ Σιράκ εγκαινίασε συσκευή υπερταχυντή τρίτης γενιάς στο Σεν Ομπέν, κοντά στο Παρίσι. Οι εγκαταστάσεις, με την κωδική ονομασία «Ηλιος», αποσκοπούν στη δημιουργία πηγής ακτίνων Χ υπερυψηλής ενέργειας, που θα επιτρέψουν την ανάλυση της σύνθεσης της ύλης με μεγάλη λεπτομέρεια.