ΚΟΣΜΟΣ

Ανακούφιση στα κάτω άκρα

Ατομα που υποφέρουν από πόνους στα κάτω άκρα, οι οποίοι προκαλούνται από στενώσεις αρτηριών -κατάσταση που ονομάζεται διαλείπουσα χωλότητα- μπορούν να βρουν ανακούφιση λαμβάνοντας naftidrofuryl, σύμφωνα με ανασκόπηση δημοσιευμένων μελετών.

Ετσι, άτομα με διαλείπουσα χωλότητα μπορούν να βαδίσουν σημαντικά μεγαλύτερη απόσταση χωρίς να αισθανθούν πόνο, λαμβάνοντας naftidrofuryl τρεις φορές την ημέρα, συγκρινόμενα με άτομα που λαμβάνουν ψευδοφάρμακο, ανακοίνωσαν ερευνητές στη Βιβλιοθήκη Cochrane, μια δημοσίευση της Συνεργασίας Cochrane, η οποία παρουσιάζει συστηματικά ανασκοπήσεις αποτελεσματικότητας της ιατρικής πρακτικής.

Επιπροσθέτως, το 55% των ασθενών που ελάμβαναν naftidrofuryl διαπίστωσαν σημαντική βελτίωση, ενώ μόνο 30% των ατόμων σε αγωγή με ψευδοφάρμακο διαπίστωσαν βελτίωση. Το naftidrofuryl χρησιμοποιείται για να αντιμετωπίζει κυκλοφορικά προβλήματα.

Σε ασθενείς με διαλείπουσα χωλότητα, είναι λογικό να χορηγείται naftidrofuryl μαζί με συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής, όπως διακοπή του καπνίσματος, επαρκή φυσική εκγύμναση κ.ά. Χορηγούνται επίσης φάρμακα για την πηκτικότητα του αίματος αλλά και στατικές, ανακοίνωσε ο δρ Tine De Backer του Πανεπιστημίου Ghent του Βελγίου, ο οποίος ήταν επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας.

Τα κύρια συμπτώματα της διαλείπουσας χωλότητας είναι πόνοι, κράμπες ή μια αίσθηση κόπωσης στους μυς των σκελών, που δυσχεραίνει τη μεταφορά από το αίμα οξυγόνου και θρεπτικών υλών. Ενώ η διακοπή του καπνίσματος και η ήπια αύξηση ασκήσεων μπορεί να αμβλύνει τα συμπτώματα, το ενδιαφέρον έχει επίσης εστιαστεί σε αγωγές με φάρμακα. Πάντως, αν και χορηγείται για διαλείπουσα χωλότητα από το 1968, τα στοιχεία τα οποία αφορούν στην αποτελεσματικότητα του naftidrofuryl δεν είναι επαρκώς πειστικά, συμπληρώνει η ομάδα Cochrane.

Επτά μελέτες

Για την αξιολόγηση των στοιχείων με μεγαλύτερη αυστηρότητα ταυτοποιήθηκαν και ανασκοπήθηκαν επτά μελέτες με έλεγχο ψευδοφαρμάκου, στις οποίες συμμετείχαν 1.200 ασθενείς. Οι μελέτες αυτές συνέκριναν άτομα που λάμβαναν 200 mg naftidrofuryl τρεις φορές ημερησίως, ως προς άτομα που ελάμβαναν ψευδοφάρμακο. Μετά έξι μήνες θεραπευτικής αγωγής, ο μέσος όρος βελτίωσης σε βάδισμα απόστασης χωρίς πόνους ήταν 37% μεγαλύτερος στην ομάδα του naftidrofuryl παρά στην ομάδα του ψευδοφαρμάκου. Σημαντικά περισσότεροι ασθενείς, οι οποίοι ελάμβαναν δραστική αγωγή, θεωρήθηκε ότι ανταποκρίθηκαν θετικά καταγράφοντας 55% βελτίωση σε βάδισμα απόστασης χωρίς πόνους. Υποστηρίζοντας την ασφάλεια του naftidrofuryl, η ομάδα De Backer έκανε λόγο για περιορισμένες παρενέργειες, όπως μικροενοχλήσεις στο στομάχι.