ΚΟΣΜΟΣ

Καταναλωτές με οικολογική συνείδηση

Καταναλωτές με οικολογική συνείδηση

ΒΕΡΟΛΙΝΟ. Οι οικολογικές ανησυχίες επηρεάζουν όλο και περισσότερο τις καταναλωτικές συνήθειες, σύμφωνα με έρευνα του ινστιτούτου GfK μεταξύ 61.000 καταναλωτών σε δέκα ευρωπαϊκές χώρες. Οι συντάκτες της έρευνας καλούν τόσο τους παραγωγούς και κατασκευαστές προϊόντων όσο και τους καταστηματάρχες να λάβουν σοβαρά υπόψη στους σχεδιασμούς τους τις νέες τάσεις.
Στην τελευταία έκθεση του ινστιτούτου, το 42% των Ευρωπαίων καταναλωτών δηλώνει ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα τους επηρεάζουν προσωπικά, ενώ συγκρίσεις με προηγούμενες έρευνες δείχνουν μεταστροφή στις καταναλωτικές συνήθειες. Πιο συγκεκριμένα, ένα στα τρία νοικοκυριά δηλώνει ότι σταμάτησε να προμηθεύεται συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες εξαιτίας του περιβαλλοντικού κόστους τους. 

Η περιβαλλοντική ευαισθησία ενισχύθηκε το 2020, παρά το γεγονός ότι η ατζέντα της χρονιάς κυριαρχήθηκε από την πανδημία του κορωνοϊού ή ίσως ακριβώς για τον λόγο αυτό, καθώς η βίαιη έξοδος από την κανονικότητα υποχρέωσε σε διαφορετική ιεράρχηση αξιών.

Στην αιχμή του δόρατος βρίσκονται τα παιδιά, τα οποία επηρεάζουν τις καταναλωτικές αποφάσεις περισσότερο από φίλους και συζύγους και πολύ περισσότερο από γονείς, πολιτικούς, μέσα ενημέρωσης και διάσημους. 

Οι καταναλωτές θεωρούν βασικούς υπευθύνους για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων τους κατασκευαστές (40%), ενώ μόνο το 20% θεωρεί ότι βασικοί υπεύθυνοι είναι οι ίδιοι οι καταναλωτές με τις επιλογές τους. Σημαντικό μερίδιο ευθύνης (35%) αποδίδουν και στις ρυθμιστικές αρχές, από τις οποίες ζητούν ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών προτύπων στις προδιαγραφές των προϊόντων.

Μεταξύ των χωρών των οποίων οι καταναλωτές έχουν την πλέον ανεπτυγμένη οικολογική συνείδηση είναι η Γερμανία, ενώ σημαντική πρόοδος στον τομέα αυτό καταγράφηκε στην Ισπανία και τη Γαλλία. Κατά μέσον όρο, τρεις στους δέκα καταναλωτές αποφεύγουν πλέον ενεργά τις πλαστικές συσκευασίες, αν και ο μέσος όρος υποκρύπτει διαφορετική εικόνα από χώρα σε χώρα. «Το ποσοστό καταναλωτών που αποφεύγει ενεργά το πλαστικό στις συσκευασίες διαφέρει από χώρα σε χώρα, αλλά είναι σαφές ότι καταναλωτές με οικολογική συνείδηση υπάρχουν παντού και ότι σε κάποιες χώρες, τα ποσοστά αύξησής τους είναι διψήφια», σημείωσε ο ειδικός της GfK, Γιαν Φρέντρικ Στάλμποκ. «Οι κατασκευαστές πρέπει να αλλάξουν σαφώς τις προτεραιότητές τους. Και το λιανεμπόριο πρέπει να κατανοήσει ότι οι καταναλωτές αναζητούν ενεργά λύσεις. Το να μην τις προσφέρει θα είναι μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μοιραίο».