ΚΟΣΜΟΣ

Κορωνοϊός: Ενδεχόμενη συσχέτιση με προβλήματα μνήμης

Κορωνοϊός: Ενδεχόμενη συσχέτιση με προβλήματα μνήμης

Ισχυρές ενδείξεις για συσχέτιση προβλημάτων μνήμης με την COVID-19, ακόμα και οκτώ μήνες μετά τη νόσηση, παρέχει μελέτη Νορβηγών ερευνητών που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό JAMA Network Open. Στη μελέτη των Arne Soraas και συνεργατών συμμετείχαν ενήλικοι στη Νορβηγία, μέσης ηλικίας 47 ετών, που είτε είχαν υποβληθεί σε διαγνωστικό έλεγχο για SARS-CoV-2 το διάστημα μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου και 15ης Απριλίου 2020 είτε επιλέχθηκαν τυχαία από τον γενικό πληθυσμό και δεν είχαν ελεγχθεί για κορωνοϊό το ίδιο διάστημα. Από τους 651 συμμετέχοντες με θετικό διαγνωστικό τεστ, οι 72 (11%) ανέφεραν προβλήματα μνήμης μετά τη λοίμωξη με COVID-19.

Αντίθετα, προβλήματα μνήμης οκτώ μήνες μετά τον διαγνωστικό έλεγχο ανέφεραν 254 από τους 5.712 (4%) συμμετέχοντες με αρνητικό τεστ και 80 από τους 3.342 (2%) συμμετέχοντες με μη διαθέσιμο αποτέλεσμα. Σε περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων με τη μέθοδο της πολλαπλής λογαριθμικής παλινδρόμησης, το ιστορικό θετικής διαγνωστικής δοκιμασίας για SARS-CoV-2 σχετίστηκε ισχυρά με την αναφορά προβλημάτων μνήμης στους 8 μήνες από το θετικό αποτέλεσμα. Επιπλέον, το 41% των συμμετεχόντων που ήταν θετικοί στον SARS-CoV-2 ανέφερε σημαντική επιδείνωση της γενικής κατάστασης της υγείας του συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, ενώ το 12% ανέφερε επίσης προβλήματα στη συγκέντρωση.

Οπως αναφέρουν συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της μελέτης οι γιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης και Θάνος Δημόπουλος, «έχει φανεί ότι τα υποκειμενικά προβλήματα μνήμης που δηλώνονται από τους ίδιους τους ασθενείς αντικατοπτρίζουν αντικειμενικά προβλήματα στην καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων και επιπλέον αποτελούν παράγοντα κινδύνου για μετέπειτα εμφάνιση γνωστικών δυσλειτουργιών ή/και άνοιας. Σε κάθε περίπτωση, η πιθανή συσχέτιση της COVID-19 με γνωστικά προβλήματα αξίζει περαιτέρω αναλυτικής έρευνας».