ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μπιλ Κλίντον στη Λευκωσία

Επίσκεψη στην Λευκωσία θα πραγματοποιήσει ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ
Μπιλ Κλίντον για να δώσει διάλεξει στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
Κύπρου, όπως ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο.

Ο Μπιλ Κλίντον θα μοιραστεί μαζί με τους φοιτητές και απόφοιτους
του Πανεπιστημίου και το προσωπικό του τις ιδέες του όσον αφορά
«Την Παγκόσμια Οικονομική Κρίση». Σύμφωνα με τη διεύθυνση του
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, για την άφιξη του κ. Κλίντον έχουν
ειδοποιηθεί οι Αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα
ασφαλείας.

Ο επίτιμος Chancellor του Laureate International Universities
αναμένεται να παρευρεθεί στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου το
Σάββατο 21 Ιουλίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο, στις 4 το απόγευμα.


Πηγή: ΑΜΠΕ