Περιφερειακή διάσταση της ευρωπαϊκής ασφάλειας

Περιφερειακή διάσταση της ευρωπαϊκής ασφάλειας

36" χρόνος ανάγνωσης

Η ανατολική και η νότια «γειτονιά» της Ευρώπης χαρακτηρίζονται από υψηλή ένταση, ρευστότητα και σημαντικό αριθμό εστιών σύγκρουσης, αποτελώντας στην ουσία ένα αλληλοεπηρεαζόμενο «τόξο κρίσης» που ξεκινάει από τη Βαλτική και φθάνει έως την ινδική υποήπειρο, καλύπτοντας ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και μεγάλο μέρος της Αφρικής. Ανάμεσα στις πολλές πηγές αστάθειας ξεχωρίζει το σαλαφιστικό Ισλάμ που φαίνεται να κερδίζει έδαφος σε πολλές μουσουλμανικές κοινωνίες και με το καρκίνωμα του ISIS να έχει κάνει μετάσταση σε αρκετές χώρες της περιοχής. Οι δε πολλαπλής φύσης προκλήσεις (συγκρούσεις, οικονομική ανέχεια, κλιματική αλλαγή) προκαλούν αύξηση των πληθυσμιακών ροών προς την Ευρώπη, καθιστώντας αναγκαία την υιοθέτηση μιας πολυεπίπεδης ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη σταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής.

*Ο κ. Θάνος Π. Ντόκος είναι γενικός διευθυντής στο ΕΛΙΑΜΕΠ.