ΚΟΣΜΟΣ

Απώλεια χρηματοδότησης για τα μέλη της Ε.Ε. που παραβιάζουν το κράτος δικαίου προτείνει η Γερμανία

Απώλεια χρηματοδότησης για τα μέλη της Ε.Ε. που παραβιάζουν το κράτος δικαίου προτείνει η Γερμανία

Απώλεια των ευρωπαϊκών κονδυλίων για όσα κράτη – μέλη παραβιάζουν αυτά που προϋποθέτει το ευρωπαϊκό κεκτημένο για το κράτος δικαίου, πρότεινε η γερμανική κυβέρνηση με στόχο την αναδιάρθρωση του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η πρόταση 7 σελίδων προτείνει τη διακοπή χρηματοδότησης από το Ταμείο εκείνων των κρατών – μελών, που δε σέβονται το κράτος δικαίου, με το βλέμμα να στρέφεται κυρίως προς την Ουγγαρία και την Πολωνία, που έχουν δεχθεί επικρίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λαμβάνουν μεγάλα ποσά από τα εν λόγω κονδύλια. 

«Θα πρέπει να διερευνηθεί εάν η λήψη ευρωπαϊκών κονδυλίων μπορεί να συνδεθεί με δέσμευση στις βασικές αρχές του κράτους δικαίου», αναφέρει η πρόταση της γερμανικής κυβέρνησης.