ΚΟΣΜΟΣ

Πτήσεις παρατήρησης στα πλαίσια της διεθνούς συνθήκης «Οpen Skies»

Πτήσεις παρατήρησης στα πλαίσια της διεθνούς συνθήκης «Οpen Skies»

Από 26 έως 30 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκαν 2 πτήσεις παρατήρησης στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας, από πολυεθνική ομάδα επιθεωρητών από την Ελλάδα, Γερμανία και Ιταλία, στο πλαίσιο της διεθνού συνθήκης “Open Skies”. Επικεφαλής της ομάδας των επιθεωρητών ήταν στέλεχος του ΓΕΕΘΑ. Οι πτήσεις πραγματοποιήθηκαν με ειδικό αεροσκάφος, το οποίο διατέθηκε από την Ρουμανία.

Η διεθνής συνθήκη «Open Skies», στην οποία συμμετέχουν 34 κράτη, υπεγράφη το 1992, τέθηκε σε ισχύ την 1 η Ιανουαρίου 2002, και έχει χαρακτήρα υλοποίησης μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αποσκοπώντας στην διαφάνεια των στρατιωτικών δραστηριοτήτων των κρατών-μελών, μέσω εναέριων παρατηρήσεων.