ΚΟΣΜΟΣ

Το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν επικαιροποιείται

13s10streetsig

Κατά τη σύνοδο του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, εγκρίθηκαν τρεις κανονισμοί για την επικαιροποίηση του συστήματος πληροφοριών της Σένγκεν. Στόχος των κανονισμών είναι η καλύτερη συνεργασία των αστυνομικών και δικαστικών αρχών σε ποινικές υποθέσεις, συνοριακούς ελέγχους και τον παράτυπο επαναπατρισμό υπηκόων τρίτων χωρών.

Το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δημιουργήθηκε το 1995 και αποτελεί ένα δίκτυο συγκέντρωσης και αναπαραγωγής πληροφοριών σε μεγάλη κλίμακα. Βασικός στόχος του είναι η οργάνωση των πληροφοριών και η παροχή τους στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές, όπως η Γιούροπολ. Στόχος του συστήματος είναι ο καλύτερος έλεγχος των συνόρων της Σένγκεν και η επιβολή του νόμου σε 30 χώρες της Ευρώπης. Οι τρεις τροποποιήσεις οι οποίες προτάθηκαν στοχεύουν στη μεταρρύθμιση του συστήματος, προκειμένου αυτό να γίνει πιο αποτελεσματικό και ταχύ στην πάταξη της τρομοκρατίας και των εγκλημάτων τα οποία λαμβάνουν χώρα στα σύνορα της Σένγκεν, αλλά και εντός αυτής.

Ο στόχος

Πλέον, απομένει η επίσημη έγκριση του κειμένου από την ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, προκειμένου το νομοσχέδιο να τεθεί σε ισχύ. Κεντρικός πυλώνας της συμφωνίας είναι η διατύπωση της υποχρέωσης κράτους-μέλους να ενημερώνει άμεσα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη σχετικά με τρομοκρατικές επιθέσεις οι οποίες εκδηλώνονται.

Στόχος των κανονισμών είναι η ενίσχυση των μεθόδων καταπολέμησης της τρομοκρατίας, καθώς και η πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

Βασική μέριμνα του νέου μέτρου είναι η άμεση ανταλλαγή πληροφοριών, όταν οι πληροφορίες αυτές αφορούν εγκλήματα εις βάρος ανηλίκων, άσκηση βίας με κριτήριο το φύλο του θύματος, αλλά και τρομοκρατικά χτυπήματα. Για την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική συλλογή των πληροφοριών αυτών αναμένεται να διευρυνθεί η χρήση βιομετρικών πληροφοριών, όπως τα δακτυλικά αποτυπώματα και οι εικόνες προσώπου. Την ίδια στιγμή, βέβαια, αναμένεται να επιβληθούν αυστηρότεροι κανονισμοί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και να εξασφαλιστεί καλύτερη πρόσβαση στα στοιχεία αυτά από τις Αρχές.