ΚΟΣΜΟΣ

Μέτρα για να γυρίσουν πίσω τα ποτάμια

16s2dks

Οι λεκάνες απορροής των ποταμών αποτελούν μία πλούσια πηγή πόρων σε κάθε ήπειρο, όμως ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπινων παρεμβάσεων και η κακή διαχείριση έχουν επιφέρει καταστροφικές αλλαγές τόσο στα κανάλια όσο και στα περιβάλλοντα οικοσυστήματα. Αυτές προκαλούν σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα που καταστρέφουν όσα οφέλη προσέφερε η ίδια η φύση».

Με αυτά τα λόγια, ο Andrea Castelleti του Τμήματος Ηλεκτρονικών, Πληροφορίας και Βιομηχανικής του Πολυτεχνείου του Μιλάνου, εξηγεί το κίνητρο πίσω από το πρόγραμμα Amber (Προσαρμοστική Διαχείριση των Φραγμάτων στους Ποταμούς της Ευρώπης), μέρος του προγράμματος Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Castelleti είναι ο διευθυντής της ιταλικής ομάδας που συμμετέχει στο πρόγραμμα, μαζί με ομάδες από άλλες δέκα ευρωπαϊκές χώρες.

Οι ποταμοί προσφέρουν πολλά οφέλη στην περιβάλλουσα γη. Η έλλειψη, όμως, σωστών κανονισμών και ελέγχων έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των μικρών φραγμάτων, όπως οι υδατοφράκτες και τα αναχώματα, τα οποία μπορούν να έχουν αρνητικές συνέπειες. Αν και περίπου το 90% αυτών έχουν μήκος μικρότερο των πέντε μέτρων, έχουν επιβλαβείς συνέπειες στα αποθέματα ψαριών, αφού αποτρέπουν τη μετανάστευσή τους.

«Ο βασικός στόχος», λέει ο Castelleti, «είναι η απογραφή αυτών των μικρών φραγμάτων και η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων, πάνω στην οποία θα σχεδιάσουμε τις μελλοντικές μας δράσεις». Οι πολίτες μπορούν επίσης να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια κατεβάζοντας την εφαρμογή «Barrier Tracking» από την ιστοσελίδα του προγράμματος. Τα αποτελέσματα θα είναι χρήσιμα στη διαχείριση των εκτάσεων γης από τους πολιτικούς.