ΚΟΣΜΟΣ

Κομισιόν σε Ελλάδα: Συντομεύστε τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από άλλα κράτη – μέλη

Κομισιόν σε Ελλάδα: Συντομεύστε τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από άλλα κράτη – μέλη

Να συντομεύσει τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, κάλεσε η Κομισιόν την Ελλάδα.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να στείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα σχετικά με τη μακρόχρονη διαδικασία για την αναγνώριση των προσόντων επαγγελματιών από άλλα κράτη – μέλη.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, οι αιτήσεις για αναγνώριση προσόντων πρέπει να αντιμετωπίζονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, και συγκεκριμένα εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών.

Ωστόσο, στην Ελλάδα, η διαδικασία αυτή διαρκεί πολύ περισσότερο —κατά μέσο όρο 11 έως 18 μήνες.

«Το γεγονός αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στους επαγγελματίες, οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα και δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως μισθωτοί», τονίζει η Επιτροπή, η οποία είχε ήδη κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας το 2016. Η διαδικασία αυτή περατώθηκε το 2017, καθώς η Ελλάδα έλαβε μια σειρά μέτρων, ωστόσο, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι τα μέτρα αυτά δεν ήταν επαρκή για την απορρόφηση των καθυστερήσεων.

Η Ελλάδα έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην Επιτροπή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ