Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρόνια πριν... 1-ΙΧ-1936

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΜΕΤΑΞΑΣ: ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ!  (Από συνέντευξη του πρωθυπουργού Ιωάννου Μεταξά στον διευθυντή της «Κ» Γεώργιο Α. Βλάχο.) « [...] Μας ενδιαφέρουν τώρα τα πρώτα γενικά μέτρα. Η ουσία, όχι ο τύπος. Μας ενδιαφέρει η εξυγίανσις του Κράτους και όχι η μορφή την οποίαν θα λάβη. Εν τούτοις όπως εις την Τουρκίαν υπάρχει το Λαϊκόν Κόμμα, το οποίον κατά τινα τρόπον έρχεται εις επαφήν με τον Λαόν, ο οποίος έχει δικαιώματα εκλογέως απέναντί του, όπως εις την Ιταλίαν υπάρχει το φασιστικόν, και το εθνικοσοσιαλιστικόν ‘’παρτάυ’’ εις την Γερμανίαν, ούτω και εδώ με την πάροδον του καιρού θα οργανωθή Ε θ ν ι κ ή κ υ β ε ρ ν η τ ι κ ή π α ρ ά τ α ξ ι ς εκ του Λαού και από τον Λαόν αρυομένη την υπόστασιν και την δύναμίν της. Θα υπάρξη τρόπος τότε όχι βέβαια να επανέλθωμεν εις τα συστήματα των οποίων η κατάργησις μας επεβλήθη εκ των πραγμάτων, αλλά να έχωμεν βοηθούς του κυβερνητικού έργου λαϊκούς αντιπροσώπους οι οποίοι θα εκπροσωπούν και θα προστατεύουν τας υγιείς ελευθερίας του λαού και δεν θα εκμεταλλεύωνται τας νοσούσας... […].»

[Σημ. «Φ»: Βεβαίως ο Μεταξάς ποτέ δεν απέκτησε εκείνη την πολιτική δύναμη που –με όπλο έναν μονοκομματικό μηχανισμό– θα ανάγκαζε τον Γεώργιο Β΄ να μοιραστεί την εξουσία μαζί του, όπως συνέβη στην Ιταλία μεταξύ Μουσολίνι και μοναρχίας ή στη Γερμανία μεταξύ Χίτλερ και Βέρμαχτ, με κάθε πλευρά, και στις δύο περιπτώσεις, να εκπροσωπεί διαφορετικές κοινωνικές δυνάμεις και ελίτ. Η εξουσία του Μεταξά ήταν δοτή. Αλλωστε δεν διέθετε τη στόφα του δημεγέρτη και, όπως φαίνεται από το «Ημερολόγιό» του, ο ίδιος είχε συνείδηση του ποιος ήταν ο αφέντης.]

ΙΣΠΑΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ: Παρίσιοι, 31.- Ο σταθμός της Κορούνια αγγέλλει ότι επαναστατικόν [των εθνικιστών] αεροπλάνον με τρεις κινητήρας εβομβάρδισε χθες το υπουργείον Στρατιωτικών της Μαδρίτης προξενήσαν μεγάλας ζημίας εις το κτίριον και εις τα πέριξ της πλατείας Σιμπέλες. Επαναστατικά αεροπλάνα εβομβάρδισαν επίσης την Βαλένθιαν. [Εξ άλλου] το Ιρούν εξεκενώθη χθες από τα γυναικόπαιδα.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ