90 χρόνια πριν…30-7-1932

50" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

ΝΟΥΡΜΙ: […] η διεθνής Ομοσπονδία Αθλητισμού απηγόρευσε την συμμετοχήν του Φινλανδού αθλητού Νούρμι εις τους Ολυμπιακούς Αγώνας, κηρυχθέντος επαγγελματίου.

ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ: […] όσον αφορά τας ανησυχαστικάς φήμας αίτινες κυκλοφορούν καθ’ ας εις ην περίπτωσιν αι εκλογαί αποβούν κατά των εθνικοσοσιαλιστών τα τμήματα εφόδου των θα βαδίσουν κατά του Βερολίνου, ο υφυπουργός Μπραχτ εδήλωσεν ότι η κυβέρνησις έλαβε τοιαύτα μέτρα, ώστε ουδείς να δυνηθή να διαταράξη την τάξιν. Σήμερον την νύκτα ο πρόεδρος Χίντεμπουργκ εκδίδει διάταγμα δι’ ου κηρύσσεται πολιτική εκεχειρία από της 31ης Ιουλίου μέχρι της 10ης Αυγούστου. Κατά το χρονικόν τούτο διάστημα ουδεμία πολιτική συγκέντρωσις θα επιτραπή.

ΔΡΑΧΜΟΠΟΙΗΣΗ: Η εκ της άρσεως της σταθεροποιήσεως δημιουργηθείσα κατάστασις εις την οικονομίαν της χώρας, ήτις επέβαλε την λήψιν του προσωρινού μέτρου της μη αποδόσεως των εις συνάλλαγμα καταθέσεων, ηνάγκασε την Κυβέρνησιν εις την εφαρμογήν μέτρων προς αντιμετώπισιν της οικονομικής καταστάσεως εγκυμονούσης πλείστους κινδύνους. Εξ άλλου ο εκ της αποδόσεως των καταθέσεων εις ξένον συνάλλαγμα απειλούμενος διαρκώς πληθωρισμός χαρτονομίσματος, ωδήγησε εις την απόφασιν της δραχμοποιήσεως των εις ξένα συναλλάγματα καταθέσεων και οφειλών.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή