Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρόνια πριν... 14-ΙΧ-1936

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΚΑΜΠΑΝΗ: Αρθρο του Αιμιλίου Χουρμουζίου σχετικά με την άποψη του Αριστου Καμπάνη (φωτογραφία, πηγή: ΕΛΙΑ - ΜΙΕΤ) ότι πρέπει «συνάγοντες από τας δύο παραδόσεις [των Αθηνών και του Βυζαντίου] ένα ιδανικόν να υψώσωμεν το επίπεδο του πολιτισμού μας». Ο Χουρμούζιος σχολιάζει: «Ο κ. Καμπάνης κινείται αναντίρρητα από αισθηματικά ελατήρια όταν πιστεύη σε μιαν αναγέννηση από έναν ιδεολογικό τραγέλαφο. Γιατί είναι ιδεολογικός τραγέλαφος η συγχώνευσις της χριστιανικής θρησκείας της οποίας ζητεί την καλλιέργεια και την εξύψωση με το πνεύμα το εθνικό, το παγανιστικό, που, ως γνωστόν, κινείται σε σφαίρα εντελώς διάφορη από το ιδεώδες της χριστιανικής διδασκαλίας. [...]» [Σημ. «Φ»: Το κείμενο του Αριστου Καμπάνη δημοσιεύθηκε στο «Εθνος» στις 5 Σεπτεμβρίου 1936. Στον πυρήνα του υπάρχει το μετέπειτα διατυπωμένο σχήμα του Μεταξά περί Τρίτου Ελληνικού Πολιτισμού.]

ΣΟΛΩΜΙΚΑ: [Περίληψη επιστολών των Δ.Σ. Πελεκάση, Δ.Ν. Βίτσου και Αγγελου Σαλούτση σχετικά με τη διαμάχη για το ποιον από τους αδελφούς Μαρτινέγκους, τον Αντώνη ή τον Γιάννη (τρεις με τον Ανδρέα), σατιρίζει ο Σολωμός στο «Ονειρο».] Από την επιστολή Σαλούτση: «Προ τεσσαρακονταετίας και πλέον, κατά την οκταετή εις την Κέρκυραν διαμονήν μου, είχα την τιμήν, αρεσκόμενος εις την ποίησιν, να συνδεθώ διά στενής φιλίας με τον μακαρίτην Γερ. Μαρκοράν, ποιητήν και λόγιον, αλλά και στενόν φίλον του Σολωμού. Από αυτόν λοιπόν τον ίδιον, μεταξύ πολλών άλλων ανεκδότων του Σολωμού, τα οποία εν καιρώ θα δημοσιεύσω [...]» [Σημ. «Φ»: Πρόκειται μάλλον για τον Αγγελο-Μάρκο-Ιωάννη Σαλούτση (1861-1936), πρόσωπο μάλλον ταυτιζόμενο με τον ποιητή Αγγελο Φ. Σαλούτση, ο οποίος φαίνεται δεν πρόλαβε να δημοσιεύσει ανέκδοτα περί της ζωής και του έργου του Σολωμού, αφού πέθανε την ίδια εκείνη χρονιά, το 1936. Αν το υλικό του έχει δημοσιευθεί, αν είναι γνωστό κάτι για την τύχη του ή αν υπάρχουν σχετικά κείμενα του Μαρκορά, ένας σολωμιστής θα μπορούσε να μας διαφωτίσει με επιστολή του στη στήλη «Ο Φιλίστωρ». Εν αναμονή λοιπόν.]

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ