ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

356 συστάσεις ΟΟΣΑ με όφελος 414 εκατ. για την οικονομία

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Μόνο από την κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην ισοπροπανόλη, ουσία που χρησιμοποιείται στην παρασκευή απορρυπαντικών, οι καταναλωτές υπολογίζεται ότι θα έχουν όφελος –λόγω της μείωσης των τιμών– 3,6 εκατ. ευρώ ετησίως. Από μία μόνο βελτίωση της νομοθεσίας για τα γενόσημα φάρμακα, το όφελος για τους καταναλωτές αναμένεται να είναι 34 εκατ. ευρώ ετησίως.

Πρόκειται για δύο μόνο από τις συνολικά 356 συστάσεις στις οποίες προβαίνει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στο πλαίσιο της τρίτης εργαλειοθήκης ανταγωνισμού, η οποία παραδόθηκε χθες επισήμως στην ελληνική κυβέρνηση. Το συνολικό όφελος για την ελληνική οικονομία, εάν εφαρμοστούν όλες οι συστάσεις του διεθνούς οργανισμού, υπολογίζεται με συντηρητικές εκτιμήσεις σε 414 εκατ. ευρώ. Οι τομείς που εξετάστηκαν είναι οι ακόλουθοι: ηλεκτρονικό εμπόριο, κατασκευές, ΜΜΕ, φαρμακευτικά προϊόντα, χονδρεμπόριο, μεταποίηση χημικών προϊόντων.

Βάσει των υποχρεώσεων που απορρέουν από το μνημόνιο οι εν λόγω συστάσεις πρέπει να εφαρμοσθούν έως το τέλος του τρέχοντος έτους, κάτι που πρακτικά μοιάζει αδύνατο. «Χρειάζεται τιτάνια προσπάθεια για να εφαρμοσθούν εντός προθεσμιών οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά χθες ο τέως υπουργός Οικονομίας και νυν υπουργός Ενέργειας κ. Γ. Σταθάκης στην επίσημη τελετή παραλαβής της εργαλειοθήκης από τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα του ΟΟΣΑ Ριντάρο Ταμάκι. Ας σημειωθεί ότι ακόμη υπάρχουν μικρές εκκρεμότητες από την πρώτη εργαλειοθήκη, η οποία παραδόθηκε στην ελληνική κυβέρνηση τον Νοέμβριο του 2013, αλλά και από τη δεύτερη που παραδόθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2015.

Στο πλαίσιο της τρίτης εργαλειοθήκης ο ΟΟΣΑ εξέτασε 1.288 νομοθετήματα και εντόπισε 577 ρυθμιστικά (που απορρέουν, δηλαδή, από τη νομοθεσία) εμπόδια στον ανταγωνισμό. Το κόστος της μελέτης ανέρχεται σε 1,3 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από την Κομισιόν.

Μερικές από τις κυριότερες συστάσεις του ΟΟΣΑ είναι οι ακόλουθες:

• Η νομοθεσία που καλύπτει τα φαρμακευτικά προϊόντα προβλέπει μέγιστη μείωση τιμής στα γενόσημα φάρμακα κατά τη διαδικασία ανατιμολόγησης. Σε περίπτωση που η αναθεωρημένη τιμή του γενοσήμου υπερβαίνει εκείνη του προϊόντος αναφοράς η τιμή του τελευταίου διορθώνεται προς τα πάνω, ώστε οι δύο τιμές να εξισωθούν. Ο ΟΟΣΑ προτείνει ο κανόνας της μέγιστης μείωσης τιμής να εφαρμόζεται μόνο όταν η αναθεωρημένη τιμή του γενοσήμου είναι κάτω από αυτή του φαρμάκου αναφοράς (εκτός πατέντας).

• Να αρθούν οι περιορισμοί που προβλέπουν ότι οι φαρμακαποθήκες δεν επιτρέπεται να διαθέτουν πάνω από μία βοηθητική μονάδα και ότι αυτή πρέπει να βρίσκεται στην ίδια περιφέρεια με τη φαρμακαποθήκη. Να καταργηθεί η νομοθεσία που προβλέπει ότι οι φαρμακαποθήκες μπορούν να εγκαθίστανται μόνο σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

• Η δυνατότητα επέκτασης των αποκλειστικών συμβάσεων χονδρεμπόρων με τους πρατηριούχους καυσίμων πέραν των πέντε ετών να ισχύει μόνο εάν ο χονδρέμπορος κατέχει πλήρως το ακίνητο.

• Να επιτρέπεται στο επίπεδο της χονδρικής η χύμα πώληση των απορρυπαντικών.

• Να μπορούν να συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα και εταιρείες στους δημόσιους διαγωνισμούς ανεξαρτήτως της κατηγοριοποίησής τους σε τάξεις στα μητρώα, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια συμμετοχής.

• Η δυνατότητα επέκτασης των αποκλειστικών συμβάσεων χονδρεμπόρων με τους πρατηριούχους καυσίμων πέραν των πέντε ετών να ισχύει μόνο εάν ο χονδρέμπορος κατέχει πλήρως το ακίνητο.

• Θέσπιση ενιαίων ορισμών για τον προμηθευτή και τον καταναλωτή.

Ζητεί αλλαγή θεσμικού πλαισίου της ΕΡΤ

Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου σχετικά με την ιδιότητα της ΕΡΤ ως παρόχου δικτύου ζητεί ο ΟΟΣΑ. Σύμφωνα με τον νόμο 4173/2013, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 4324/2015, η ΕΡΤ είναι πάροχος περιεχομένου και πάροχος δικτύου για τη μετάδοση των προγραμμάτων της, καθώς και τρίτων, και απαλλάσσεται από την υποχρέωση λήψης κάθε σχετικής άδειας. Στην ΕΡΤ εκχωρούνται συχνότητες χωρίς αντάλλαγμα για τη μετάδοση των παραπάνω προγραμμάτων. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η δυνατότητα μετάδοσης προγραμμάτων τρίτων από την ΕΡΤ χωρίς να καταβάλλεται τίμημα για τη χρήση των συχνοτήτων και χωρίς αδειοδοτική διαδικασία, όπως συμβαίνει με τους ιδιωτικούς παρόχους δικτύου, μπορεί να συνιστά στρέβλωση του ανταγωνισμού. «Η ΕΡΤ πρέπει να ανταγωνιστεί τηρώντας όλους τους κανόνες που αφορούν τους ιδιώτες παρόχους (π.χ. Digea), εάν επιθυμεί να τους ανταγωνιστεί. Ειδάλλως, πρέπει να λειτουργεί ως πάροχος για τη μεταφορά σήματος με περιεχόμενο δημόσιου ενδιαφέροντος, αυτό δηλαδή που συνήθως προβάλλεται από δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς». Ο ΟΟΣΑ ζητεί ουσιαστικά την επαναφορά του νόμου πριν από την τροποποίησή του το 2015 (πρόκειται για τον ιδρυτικό νόμο της ΝΕΡΙΤ) ο οποίος προέβλεπε ότι η δημόσια τηλεόραση μπορεί να αναμεταδίδει από τις συχνότητες που της εκχωρούνται προγράμματα άλλων δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και να καταργηθεί η φράση «και τρίτων».

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ