Διευκολύνσεις για περισσότερες επενδύσεις στον αναπτυξιακό

Διευκολύνσεις για περισσότερες επενδύσεις στον αναπτυξιακό

Υψηλότερη μοριοδότηση για τα σχέδια που αιτούνται χαμηλότερη ενίσχυση

2' 34" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Περισσότερα μόρια κατά την αξιολόγησή τους θα λαμβάνουν τα επενδυτικά σχέδια που αιτούνται χαμηλότερη ενίσχυση, με στόχο την υπαγωγή περισσότερων επενδύσεων στις ευεργετικές διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου, προβλέπει πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, διαδικασία η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 13 Μαΐου 2024. Το ίδιο νομοσχέδιο προβλέπει σειρά άλλων διευκολύνσεων για τις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο.

Ειδικότερα, με το άρθρο 13 του νομοσχεδίου προβλέπεται ότι στις προκηρύξεις των καθεστώτων του αναπτυξιακού νόμου μπορεί να περιλαμβάνεται η δυνατότητα να επιλέγουν οι φορείς των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων τη χορήγηση μικρότερων ποσοστών ενίσχυσης και επομένως μειωμένων ποσών ενισχύσεων σε σχέση με τα προβλεπόμενα, με αντιστάθμισμα την απόδοση υψηλότερης βαθμολογίας στα κριτήρια αξιολόγησης και επομένως την αύξηση των πιθανοτήτων ένταξης στα καθεστώτα ενισχύσεων.

Επίσης, σε κάθε απόφαση προκήρυξης θα μπορεί να επιλέγεται το είδος της αξιολόγησης που θα ακολουθηθεί και όχι αυτό να είναι προκαθορισμένο εκ του νόμου, όπως συμβαίνει σήμερα, έτσι ώστε ανά περίπτωση να επιλέγεται η συγκριτική ή η άμεση αξιολόγηση. Σε άλλη διάταξη του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι θα παρέχεται το δικαίωμα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου σε διαφορετικούς τόπους εγκατάστασης. Σε περιπτώσεις καθετοποιημένης παραγωγής μιας βιομηχανίας, για παράδειγμα, ένα μέρος της μπορεί να υλοποιείται σε έναν τόπο εγκατάστασης, ενώ ένα άλλο μέρος σε διαφορετικό, πάντοτε όμως εντός της ίδιας περιφέρειας.

Με το άρθρο 11 αυξάνεται το μέγιστο όριο μεγάλων επενδυτικών σχεδίων που λαμβάνουν ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα. Ετσι, το όριο ανεβαίνει στα 55 εκατ. ευρώ, από 50 εκατ. ευρώ σήμερα, προκειμένου ένα μεγάλο επενδυτικό σχέδιο να λαμβάνει το 100% της ανώτατης επιτρεπόμενης περιφερειακής ενίσχυσης που ισχύει στην περιφέρεια όπου υλοποιείται το έργο, σε 110 εκατ. ευρώ, από 100 εκατ. ευρώ σήμερα, προκειμένου να λαμβάνει το 50% της ανώτατης επιτρεπόμενης περιφερειακής ενίσχυσης, ενώ δεν παρέχεται περιφερειακή ενίσχυση σε επενδυτικά σχέδια άνω των 110 εκατ. ευρώ, αντί για άνω των 100 εκατ. ευρώ. Με το άρθρο 12 διευρύνεται σε 6 μήνες, από 2 που είναι σήμερα, η προθεσμία που έχουν οι επενδυτές προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Αλλη διάταξη που έχει στόχο τη διευκόλυνση των επενδυτών και την αποφυγή καθυστερήσεων είναι αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 19 του νομοσχεδίου, σύμφωνα με την οποία διαφοροποιήσεις στις επιλέξιμες δαπάνες σε σχέση με το αρχικό σχέδιο, οι οποίες όμως δεν υπερβαίνουν το συνολικό ενισχυόμενο κόστος, θα ελέγχονται μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Σήμερα οι επενδυτές είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν αιτήματα τροποποίησης, τα οποία προκαλούν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της επένδυσης.

Καταναλωτές

Στην περίπτωση των εκπτώσεων θα πρέπει να αναφέρεται η προγενέστερη τιμή, η οποία είναι αυτή που ίσχυε 30 ημέρες πριν από την εφαρμογή της έκπτωσης. Εάν ένα προϊόν κυκλοφορεί λιγότερο από 30 ημέρες, ως προγενέστερη εννοείται η χαμηλότερη πριν από την έκπτωση. Εάν η τιμή μειώνεται προοδευτικά κατά τη διάρκεια 60 ημερών (αντί για 30 ημέρες που ισχύει σήμερα) πριν από τις εκπτώσεις, τότε ως προγενέστερη νοείται η τιμή που ίσχυε πριν από την εφαρμογή της πρώτης από τις διαδοχικές μειώσεις τιμών.

Επιτροπή Ανταγωνισμού

Από συνέντευξη θα περνούν οι υποψήφιοι εισηγητές, καθώς και τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT