ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ιστορικό ρεκόρ παραγωγής και αύξηση κερδών 110% για τα ΕΛΠΕ το γ΄ 3μηνο

ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥ

Η υψηλή κερδοφορία, σε συνδυασμό με την ισχυροποίηση της χρηματοοικονομικής δομής, είχε ως συνέπεια ο καθαρός δανεισμός το γ΄ τρίμηνο του 2016 να διαμορφωθεί σε 1,8 δισ. ευρώ, σημαντικά μειωμένος έναντι του γ΄ τριμήνου του 2015 (2,4 δισ. ευρώ).

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ρεκόρ κερδοφορίας και παραγωγής, η οποία σε ποσοστό 57% διοχετεύθηκε στις αγορές του εξωτερικού ενισχύοντας την εξωστρέφεια του ομίλου, παρουσίασαν τα ΕΛΠΕ το γ΄ τρίμηνο του έτους. Τα καθαρά κέρδη του ομίλου έφθασαν τα 80 εκατ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο, αυξημένα κατά 110% σε σχέση με πέρυσι, και τα 184 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο, αυξημένα κατά 76% σε σχέση με πέρυσι. Αύξηση κατά 74% σημείωσαν το γ΄ τρίμηνο του έτους τα δημοσιευμένα EBITDA, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 199 εκατ. ευρώ, ενώ τα συγκρίσιμα EBIΤDA διαμορφώθηκαν στα 191 εκατ. ευρώ. Τα διυλιστήρια του ομίλου σημείωσαν αύξηση παραγωγής κατά 19%, στα 3,9 εκατ. τόνους, την υψηλότερη επίδοση ιστορικά, αξιοποιώντας πλήρως την υψηλή διαθεσιμότητα των μονάδων και καταγράφοντας υπεραπόδοση σε σχέση με τα ενδεικτικά περιθώρια. Τα πετροχημικά σημείωσαν ένα ακόμα τρίμηνο αυξημένων πωλήσεων, διατηρώντας τη συνεισφορά τους σε υψηλά επίπεδα, παρά τη μείωση των διεθνών περιθωρίων. Τέλος, στην εμπορία συνεχίστηκε η αύξηση μεριδίων αγοράς στις πωλήσεις μέσω πρατηρίων, καθώς και η αύξηση όγκων στις περισσότερες δραστηριότητες. Η αυξημένη παραγωγή των σύνθετων και αναβαθμισμένων διυλιστηρίων του ομίλου οδήγησε σε αύξηση όγκων πωλήσεων κατά 20% (4,388 εκατ. μετρικούς τόνους), με τις εξαγωγές αυξημένες κατά 45%, στα 2,459 εκατ. μετρικούς τόνους, να καταγράφουν νέο ιστορικό υψηλό, αναδεικνύοντας την εξωστρέφεια του ομίλου. Η παραγωγή των διυλιστηρίων του ομίλου στο τρίτο τρίμηνο ανήλθε στα 3,9 εκατ. τόνους, που είναι η υψηλότερη τριμηνιαία παραγωγή ιστορικά, με τις πωλήσεις στα 4,3 εκατ. τόνους, ενώ οι εξαγωγές στα 2,5 εκατ. τόνους αντιπροσωπεύουν το 57% των συνολικών πωλήσεων.

Η ζήτηση στην εσωτερική αγορά καυσίμων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, σημείωσε αύξηση 8% στο γ΄ τρίμηνο του 2016, με συνολικό όγκο κατανάλωσης 1,6 εκατ. τόνους, αντιστρέφοντας την αντίστοιχη μείωση που είχε σημειωθεί πέρυσι λόγω της επιβολής ελέγχων στις ροές κεφαλαίων. Η αδασμολόγητη αγορά επωφελήθηκε από την αύξηση της τουριστικής κίνησης, σημειώνοντας επίσης άνοδο κατά 6% το γ΄ τρίμηνο.

Σε επίπεδο εννεαμήνου, η συνολική ζήτηση καυσίμων στην εσωτερική αγορά εμφανίζεται σταθερή στα 5 εκατ. τόνους.

Η νέα ομολογιακή έκδοση και η ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης εξαγοράς των ομολόγων λήξεων 2017, σε συνδυασμό με τη σημαντική βελτίωση των όρων των δανειακών συμβάσεων, καθώς επίσης και της αποπληρωμής και αναχρηματοδότησης δανειακών υποχρεώσεων συνολικού ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ εντός του 2016, συνέβαλαν αφενός μεν στην ισχυροποίηση της χρηματοοικονομικής δομής και στην επιμήκυνση του προφίλ ωρίμανσης των δανειακών υποχρεώσεων, αφετέρου δε στη μείωση του ετήσιου χρηματοοικονομικού κόστους το 2017 άνω των 15 εκατ. ευρώ λόγω της μείωσης των τοκομεριδίων των ομολόγων (4,875% έναντι 8%). Οι λειτουργικές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα των 435 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο 2016, αντίστοιχα της περυσινής περιόδου, παρά τα μειωμένα περιθώρια διύλισης. Η υψηλή κερδοφορία, σε συνδυασμό με την ισχυροποίηση της χρηματοοικονομικής δομής, είχε ως συνέπεια ο καθαρός δανεισμός το γ΄ τρίμηνο 2016 να διαμορφωθεί σε 1,8 δισ. ευρώ, σημαντικά μειωμένος έναντι του γ΄ τριμήνου του 2015 (2,4 δισ. ευρώ). Στους κλάδους λιανικής, συνεχίστηκε η αύξηση μεριδίων στα αεροπορικά και ναυτιλιακά καύσιμα. Η συνεισφορά της ΔΕΠΑ και των θυγατρικών της εταιρειών στα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθε στα 9 εκατ. ευρώ, καθώς αυξήθηκε σημαντικά η ζήτηση από παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο.

Τα EBITDA της Elpedison διαμορφώθηκαν στα 16 εκατ. ευρώ, λόγω αυξημένης παραγωγής και εφαρμογής του μηχανισμού ευελιξίας από τον Μάιο του 2016.

Τις υψηλές λειτουργικές επιδόσεις όλων των επιχειρηματικών μονάδων στο γ΄ τρίμηνο του έτους επεσήμανε σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Γρηγόρης Στεργιούλης. «Η πλήρης διαθεσιμότητα των μονάδων παραγωγής και η διατήρηση του ήδη υψηλού δείκτη υπεραπόδοσης των διυλιστηρίων (overperfomance) αντιστάθμισαν τα μειωμένα περιθώρια διύλισης και η συνεχιζόμενη εξωστρέφεια επέτρεψε την πλήρη διάθεση των προϊόντων με έμφαση στις εξαγωγές», τόνισε ο κ. Στεργιούλης και εξέφρασε τις ευχαριστίες του στο σύνολο των εργαζομένων «για την αφοσίωση και την ομαδικότητά τους».

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ