ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανεπαρκές το νομοσχέδιο για άμεση αδειοδότηση των επιχειρήσεων

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, χωρίς να έχει ακόμη ετοιμαστεί το ηλεκτρονικό σύστημα μέσω του οποίου θα γίνεται η αδειοδότηση λειτουργίας των επιχειρήσεων, αφορά τη βιομηχανία τροφίμων, τα τουριστικά καταλύματα και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Σημαντικό βήμα για τη διευκόλυνση του επιχειρείν αλλά όχι επαρκές είναι το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας για την απλοποίηση της αδειοδότησης της βιομηχανίας τροφίμων, των τουριστικών καταλυμάτων και των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή. Το υπουργείο υπόσχεται άμεση αδειοδότηση μιας επιχείρησης απλώς με τη γνωστοποίηση έναρξης της λειτουργίας της και εκ των υστέρων έλεγχο, όμως αυτό από το ίδιο το κείμενο του νομοσχεδίου –χωρίς δηλαδή να συμπεριληφθούν οι όποιες δυσλειτουργίες της δημόσιας διοίκησης– ακυρώνεται στην πράξη.

Πρώτον, δεν έχει ακόμη ετοιμαστεί το ηλεκτρονικό σύστημα μέσω του οποίου θα γίνεται η αδειοδότηση λειτουργίας των επιχειρήσεων. Δεύτερον, για να ενεργοποιηθεί πλήρως το νομοσχέδιο, απαιτείται η έκδοση πληθώρας υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγμάτων και εν γένει κανονιστικών πράξεων, για την έκδοση των οποίων, μάλιστα, δίνεται μεγάλο χρονικό περιθώριο έκδοσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Τρίτον, στη διαδικασία της απλοποίησης δεν έχει ενταχθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση, καθώς και οι διατάξεις της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας, παρά τις συστάσεις περί του αντιθέτου από την Παγκόσμια Τράπεζα, η οποία αποτέλεσε βασικό σύμβουλο της κυβέρνησης για την κατάρτιση του εν λόγω νομοσχεδίου.

Το νομοσχέδιο εισάγει δύο νέες διαδικασίες για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων, αναλόγως του βαθμού επικινδυνότητας αυτών. Πρόκειται για α) τη γνωστοποίηση, την υποχρεωτική δηλαδή διαδικασία με την οποία ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εκ των προτέρων την αρμόδια αρχή για την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας, την οποία προτίθεται να ασκήσει σε ορισμένο χώρο ή εγκατάσταση χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων έλεγχος και β) την έγκριση, δηλαδή κάθε πράξη της αρμόδιας αρχής ή διοικητική διαδικασία που αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας μιας οικονομικής δραστηριότητας σε ορισμένο χώρο ή εγκατάσταση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και εκ των προτέρων έλεγχο.

Στην πρώτη περίπτωση ο επιχειρηματίας πραγματοποιεί τη γνωστοποίηση στην αρμόδια αρχή και μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της επιχείρησης. Μέχρι να λειτουργήσει το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την αδειοδότηση, η γνωστοποίηση θα κατατίθεται με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά είτε μέσω αποστολής email. Στη δεύτερη περίπτωση, ο επιχειρηματίας καταθέτει τα αναγκαία δικαιολογητικά στην αρμόδια αρχή, η οποία υποχρεούται να εξετάζει τον φάκελο εντός 60 ημερών. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας, θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί η έγκριση. Οι επιχειρηματίες θα πληρώνουν παράβολο το ύψος του οποίου θα καθορισθεί με υπουργική απόφαση, το οποίο θα αντικαταστήσει όλα τα άλλα παράβολα.

Η καινοτομία που εισάγει το νομοσχέδιο είναι ότι για τους ελέγχους μπορούν να χρησιμοποιούνται και ιδιωτικοί φορείς. Σε περίπτωση παράβασης της νομοθεσίας σχετικά με τη γνωστοποίηση οι επιχειρήσεις θα τιμωρούνται με πρόστιμο από 100 έως 20.000 ευρώ, ενώ στην περίπτωση της έγκρισης το πρόστιμο κυμαίνεται από 500 έως 100.000 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τη βιομηχανία τροφίμων οι σημαντικότερες αλλαγές που εισάγει το νομοσχέδιο είναι οι ακόλουθες:

• Υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης με εξαίρεση την παραγωγή ζάχαρης.

• Καταργείται η βεβαίωση καταλληλότητας και σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας για τις δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων μη ζωικής προέλευσης.

• Καταργείται η άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας από την Κτηνιατρική αρχή για μεταποίηση τροφίμων ζωικής προέλευσης και αντικαθίσταται από διαδικασία έγκρισης.

• Καταργούνται οι εκ των προτέρων έλεγχοι εκτός από τις περιπτώσεις μεταποίησης τροφίμων ζωικής προέλευσης και παραγωγής - εμφιάλωσης νερού.

Οι κυριότερες αλλαγές για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι οι εξής:

• Θα λειτουργούν με τη διαδικασία της γνωστοποίησης.

• Καταργείται η άδεια μουσικής και αντικαθίσταται από γνωστοποίηση.

• Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης.

Σε ό,τι αφορά, τέλος, τα τουριστικά καταλύματα προβλέπονται τα εξής:

• Μέχρι 30/09/2017 το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας θα χορηγείται εντός 28 ημερών. Από 01/10/2017 θα αντικατασταθεί από τη διαδικασία γνωστοποίησης.

• Υπαγωγή της άδειας λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών στο καθεστώς της «γνωστοποίησης».

• Καταργούνται η υποχρέωση υποβολής των αρχιτεκτονικών σχεδίων, της απόφασης περιβαλλοντικών Ορων (ΑΕΠΟ), η προσκόμιση βεβαίωσης σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο και αντικαθίστανται – αντικατάσταση με αποδεικτικό.

• Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για καταλύματα άνω των 51 κλινών.

• Η διαδικασία κατάταξης σε κλειδιά γίνεται προαιρετική.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ