Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρόνια πριν... 26-IV-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΤΑΡΑΞΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΚΑΙ ΨΟΓΟΣ: [Με αφορμή την εκδήλωση στην πλατεία Συντάγματος, εμπρός από το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία», υπερχιλίων φοιτητών στις 15 Απριλίου 1937 (βλ. «Φιλίστορα» 16-IV-2017), δηλαδή εν μέσω δικτατορίας, υπέρ του Γάλλου υπουργού Παιδείας της κυβέρνησης του Λαϊκού Μετώπου Ζαν Ζε, ο οποίος είχε μόλις αφιχθεί προκειμένου να συμμετάσχει στις τελετές της εκατονταετηρίδας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Γεώργιος Α. Βλάχος, με την υπογραφή (Β.) δημοσιεύει το ακόλουθο κύριο άρθρο υπό τον τίτλο «Φοιτηταί».) «Φοιτητής, κύριε, θα ειπή ελευθερία. (...) Θα ειπή ανατολή της ζωής, συνεπώς κέφι, έρως, διασκέδασις, διάθεσις προς απόλαυσιν των πάντων και κάποια φυσική επαναστατική διάθεσις εναντίον των καθεστώτων: της συμβουλής του μπαμπά, της γνώμης του καθηγητού, του πόλισμαν, του χωροφύλακος, των επιταγών του Κράτους. Ο φοιτητής πρέπει το βράδυ να σπα τους φανούς της πόλεως. Εχετε σπάσει φανάρια; (...) Γυρίστε γύρω σας: Μεταξύ των παλαιών συμφοιτητών σας, οι οποίοι όλοι σήμερα θα έχουν όλοι άσπρα μαλλιά, θα συναντήσετε εις τα μεγάλα αξιώματα και τας εξεχούσας θέσεις εκείνους μόνον οι οποίοι εσπούσαν φανάρια. Οι άλλοι, οι ευπειθείς εις τους νόμους, οι πειθαρχικοί, οι τακτικοί, αυτοί οι οποίοι επέστρεφον εις τα σπίτια των με την δύσιν του ηλίου και ήσαν εις τα προπύλαια του Πανεπιστημίου εις τας οκτώ έχουν μείνει κάπου εις κάποιο επαρχιακό Ειρηνοδικείο γραφείς... (...) Δεν δέχομαι όμως επειδή εσύ είσαι φοιτητής και εγώ είμαι το Κράτος, συμβαίνει δε ως Κράτος να αναγκασθώ –εξηγούμαι; Να αναγκασθώ– να μονοπωλήσω εγώ (...) τα ωραία πράγματα, τα ιδανικά, την πατρίδα, τας σημαίας, την θρησκείαν, τα ιερά, να μου έρχεσαι συ, δήθεν εν ονόματι της νεότητος, της παιδικής αταξίας και των ψυχικών επαναστάσεων με τας οποίας τρέφεται η νεότης και να φωνάζης: “Κάτω η θρησκεία και κάτω η Πατρίς και ζήτω η Ερυθρά Ισπανία και φέρτε να βάλωμε κάτω τα λεπτά των πλουσίων και να τα φάμε...” (...) Φοιτητής είμαι εγώ (τώρα, το Κράτος). Και επειδή ο φοιτητής επιτρέπεται πού και πού να τα σπάη, θα τα σπάω και εγώ – και συ προσπάθησε να μη παρουσιασθής εις τον δρόμον μου... ως φανάρι».

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ: (Τα νέα βιβλία) Αγγελου Τερζάκη: «Η μενεξεδένια πολιτεία». Μυθιστόρημα. Εκδοσις «Πυρσού». Σχ. 12ον. Σελ. 230. Δρ. 50.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ