ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην τελική ευθεία η ανάληψη ελέγχου της «Νίκας» από την Chipita

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Η ανάληψη του ελέγχου της αλλαντοβιομηχανίας «Νίκας» από την Chipita βρίσκεται στην τελική ευθεία, καθώς από σήμερα ξεκινούν τυπικά οι διαδικασίες για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 23,27 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα ολοκληρωθούν στις 29 Μαΐου με την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών. Η εξέλιξη αυτή θα επιτρέψει την αλλαγή σελίδας στην εταιρεία, καθώς πέρα από την απομείωση του δανεισμού της που προβλέπει η συνολική συμφωνία αναδιάρθρωσης της «Νίκας», 7,6 εκατ. ευρώ από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα αξιοποιηθούν για επενδύσεις στην εταιρεία ήδη από φέτος.

Ειδικότερα, η σημερινή ημέρα έχει οριστεί ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ενώ η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης είναι από 4 έως 18 Μαΐου. Στις 29 Μαΐου έχει οριστεί η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών. Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και με την παραδοχή ότι σε αυτή δεν θα συμμετέχει κανένας υφιστάμενος μέτοχος πλην της Givenrise (θυγατρική της Chipita), καθώς και μετά τη μετατροπή του συνόλου των ομολογιών από τα μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια ονομαστικής αξίας 12 εκατ. ευρώ, η Givenrise θα κατέχει πλέον το 98,31% της «Νίκας», ενώ ο σημερινός κύριος μέτοχος της «Νίκας», η Global Finance θα έχει πλέον ποσοστό 1,14%, η Eurobank 0,20% από 11,99% σήμερα, η Del Mar Invest Ltd. 0,09% από 5,07%, η Gelstand Limited 0,08% από 4,91%, ενώ το επενδυτικό κοινό το 0,18%. Με αυτές τις παραδοχές, η διαπραγμάτευση των μετοχών θα γίνεται στην κατηγορία χαμηλής διασποράς.

Αξίζει, εξάλλου, να σημειωθεί ότι μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης της συμφωνίας αναδιάρθρωσης της «Νίκας», ο δανεισμός της από 81,8 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2016 θα έχει μειωθεί πλέον σε 25,6 εκατ. ευρώ.

Ολα τα παραπάνω θα επιτρέψουν την υλοποίηση επενδύσεων ήδη από φέτος, καθώς και τη χάραξη νέας στρατηγικής για τη βελτίωση του τζίρου και την ενίσχυση των μεριδίων της εταιρείας. Για την περίοδο 2017-2019 σχεδιάζονται επενδύσεις συνολικού ύψος 8 εκατ. ευρώ, με τα 7,6 εκατ. ευρώ να προέρχονται από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Από τα 8 εκατ. ευρώ, τα 7 εκατ. ευρώ θα αξιοποιηθούν για τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού και των παραγωγικών εγκαταστάσεων της εταιρείας στο εργοστάσιο στον Αγιο Στέφανο Αττικής, 500.000 ευρώ για τον εκσυγχρονισμό πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού και άλλα 500.000 ευρώ για την αγορά νέων φορτηγών διανομής. Ηδη φέτος σχεδιάζεται η υλοποίηση επενδύσεων ύψους 2,4 εκατ. ευρώ με κυριότερη την αγορά και εγκατάσταση συστήματος υπερυψηλής παστερίωσης, ενώ το μεγαλύτερο τμήμα, 4,5 εκατ. ευρώ που αφορά τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών εγκαταστάσεων, σχεδιάζεται να υλοποιηθεί το 2018.

Πέραν των επενδύσεων η «Νίκας» αναμένει βελτίωση των μεγεθών της μέσω της είσπραξης 1,83 εκατ. ευρώ που αποτελεί το 50% των απαιτήσεών της από τη «Μαρινόπουλος», αλλά και μέσω της αύξησης των πωλήσεών της από το δίκτυο της πρώην «Μαρινόπουλος» που πλέον λειτουργεί υπό τον έλεγχο του ομίλου «Σκλαβενίτη». Θετικές προοπτικές βλέπει η εταιρεία από την αύξηση τουρισμού και κατά συνέπεια την ανάπτυξη του καναλιού των ξενοδοχείων και των χώρων μαζικής εστίασης (HORECA). Ο σχεδιασμός της για το μέλλον προβλέπει ακόμη την ενίσχυση της παρουσίας των προϊόντων της στο δίκτυο καταστημάτων μικρής λιανικής (καταστήματα ψιλικών, παντοπωλεία), δίκτυο στο οποίο έχει πλούσια δραστηριότητα λόγω της φύσης των προϊόντων της η Chipita. Το επόμενο διάστημα, εξάλλου, η εταιρεία σχεδιάζει αύξηση των κονδυλίων για διαφήμιση και προωθητικές ενέργειες.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ