Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρoνια πριν... 29-VII-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΝΤΙΝΟ ΓΚΡΑΝΤΙ ΚΑΙ ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Λονδίνον, 28.- Η χθεσινή μακρά συνομιλία του Αγγλου Πρωθυπουργού [Νέβιλ Τσάμπερλαιν] μετά του πρεσβευτού της Ιταλίας κ. Γκράντι ελκύει ιδιαιτέρως την προσοχήν των πολιτικών κύκλων και θεωρείται ως προοίμιον μιας γενικωτέρας τροπής της διεθνούς διπλωματικής καταστάσεως κατόπιν της σαφώς εκδηλουμένης επιθυμίας τόσον της Ιταλίας όσον και της Μεγάλης Βρεταννίας προς βελτίωσιν των μεταξύ των πολιτικών σχέσεων. Ηδη, αυτή αύτη η επίσκεψις του κ. Γκράντι προς τον Αγγλον Πρωθυπουργόν εμφανίζει σημαντικήν βελτίωσιν των αγγλοϊταλικών σχέσεων, προκληθείσαν εκ των προσφάτων δηλώσεων του κ. Ηντεν [υπουργού Εξωτερικών] εις την Βουλήν των Κοινοτήτων περί των προθέσεων της Μεγάλης Βρεταννίας να σεβασθή και τα αλλότρια συμφέροντα εν Μεσογείω, αλλά και εκ του «κλάδου ελαίας» τον οποίον προσέφερεν εσχάτως ομιλών ο πρώτος λόρδος του Ναυαρχείου κ. Νταφ Κούπερ. [Σημ. «Φ»: Ο Μουσσολίνι, αποβλέπων σε κυριαρχία στην Μεσόγειο, αγνόησε τις βρετανικές προσφορές και συμπαρατάχθηκε με την Γερμανία, επιλογή η οποία κατέστρεψε και τον φασισμό καθώς ενδεχομένως άλλη θα ήταν η εικόνα του αν το φασιστικό καθεστώς περιελαμβάνετο μεταξύ των νικητών της Γερμανίας. Ο Ντίνο Γκράντι (φωτογραφία), ο, ως μέλος του Μεγάλου Φασιστικού Συμβουλίου, τυπικώς προτείνας και κινήσας την διαδικασία καταψηφίσεως του Μουσσολίνι το 1943, είχε καλλιεργήσει εξαιρετικά τις σχέσεις του με την Βρετανία.]

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ