ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μπόνους και μεταθέσεις στο σχέδιο αξιολόγησης των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής.

Μπόνους για τους «καλούς» υπαλλήλους που επιτυγχάνουν τους στόχους και κινητικότητα για όσους κρίνονται ανεπαρκείς να δουλέψουν στη φορολογική διοίκηση προβλέπει το νέο σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού που έθεσε χθες σε δημόσια διαβούλευση η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Με βάση τον ιδρυτικό της νόμο, στο τέλος του έτους θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει διαδικασία αξιολόγησης καταλληλότητας όλων των εργαζομένων. Με τον έλεγχο καταλληλότητας, θα εξετασθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την άσκηση των καθηκόντων κάθε θέσης εργασίας. Στην περίπτωση που υπάρξουν κάποιες περιπτώσεις που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις και αφού αναζητηθούν άλλες θέσεις εργασίας εντός της ΑΑΔΕ, σε συνεργασία με το υπουργείο θα αναζητηθεί άλλη θέση στο Δημόσιο.

Σύμφωνα με το σχέδιο:

1. Oλες οι θέσεις εργασίας στην ΑΑΔΕ θα έχουν ξεκάθαρο περίγραμμα. Το περίγραμμα θέσης ευθύνης περιγράφει μεταξύ άλλων τον σκοπό, τα κύρια καθήκοντα, τις συνθήκες και τις ικανότητες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο ρόλο. Κάθε θέση συνοδεύεται από πλαίσιο ικανοτήτων, δηλαδή το ελάχιστο επίπεδο επάρκειας ικανοτήτων που θα πρέπει να έχει ο κάτοχος της θέσης, προκειμένου να εκτελέσει τα καθήκοντά του.

Το πλαίσιο ικανοτήτων της ΑΑΔΕ αποτελείται από τρεις κατηγορίες:

• Τις επαγγελματικές ικανότητες, οι οποίες αναφέρονται στα επαγγελματικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει (π.χ. επίλυση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων, επικοινωνία).

• Τις επιχειρησιακές ικανότητες, που αφορούν κατά κύριο λόγο στις τεχνικές γνώσεις και στην εμπειρία που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας (π.χ. γνώση ΦΠΑ, φορολογίας εισοδήματος).

• Τις διοικητικές ικανότητες.

2. Διαχείριση απόδοσης. Βασίζεται στην κυκλική ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση όλων των στελεχών.

• Οι ποσοτικοί στόχοι απορρέουν από το επιχειρησιακό σχέδιο και από τις καθημερινές απαιτήσεις κάθε θέσης εργασίας.

• Η ποιοτική αξιολόγηση αποτυπώνει τον βαθμό επάρκειας του κάθε στελέχους της ΑΑΔΕ σε σχέση με το πλαίσιο ικανοτήτων που αντιστοιχεί στη θέση εργασίας του. Οι στόχοι θα τίθενται μεταξύ προϊσταμένου και υπαλλήλου στην αρχή του έτους. Κατά τη διάρκεια του έτους, θα γίνεται τακτική παρακολούθηση της προόδου, ώστε στο τέλος του έτους να καταγράφονται οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για τη βελτίωση της απόδοσης, αν και όπου χρειάζεται. Θα δίνεται, επίσης, η ευκαιρία να αναζητηθεί κάποια διαφορετική εκπαίδευση που ίσως χρειάζεται ένας υπάλληλος.

3. Σύστημα αποδοχών. Θα υπηρετεί την αρχή της ανταμοιβής με βάση τα προσόντα, την εμπειρία, τα καθήκοντα και τις ευθύνες, τις συνθήκες εργασίας, καθώς και την αποτελεσματικότητα του κάθε στελέχους της ΑΑΔΕ. Εκτός από τη βαθμίδα εκπαίδευσης και την αρχαιότητα, θα λαμβάνονται υπόψη για τη διαμόρφωση των αποδοχών οι συνθήκες εργασίας, τα καθήκοντα και οι ευθύνες του κάθε στελέχους της ΑΑΔΕ. Επίσης, θα διαμορφωθούν για όλους τους νεοεισερχόμενους υπαλλήλους στην ΑΑΔΕ εισαγωγικοί μισθοί ανάλογοι των προσόντων τους και των καθηκόντων που τους ανατίθενται.

Σύμφωνα με το σχέδιο, θα δοθούν μισθολογικά κίνητρα θητείας σε συνοριακές και απομακρυσμένες περιοχές, ενώ θα θεσμοθετηθούν μπόνους με βάση την αποτελεσματικότητα και τη βαρύτητα του έργου των υπαλλήλων μας

4. Αξιολόγηση. Οπως αναφέρεται στο σχέδιο, «στη μεγάλη πλειονότητά τους τα στελέχη της ΑΑΔΕ είναι κατάλληλα για την εργασία που ήδη εκτελούν».

Ωστόσο, ίσως υπάρξουν κάποιες περιπτώσεις όπου δεν πληρούνται οι αντικειμενικές προϋποθέσεις. «Στις περιπτώσεις αυτές θα προσπαθήσουμε να βρούμε κάποια άλλη θέση εργασίας, που να ανταποκρίνεται στις ικανότητες του εργαζομένου, κατ’ αρχήν εντός της υπηρεσίας και εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, σε άλλη υπηρεσία εντός της ΑΑΔΕ. Στη μάλλον απίθανη περίπτωση που δεν θα βρεθεί άλλη θέση για τον εργαζόμενο εντός της ΑΑΔΕ, θα συνεργασθούμε με το υπουργείο ώστε, μέσω της κινητικότητας, να βρεθεί γι’ αυτόν κάποια άλλη θέση στο Δημόσιο».

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ