ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αυξάνουν τις επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη οι ελληνικές εταιρείες

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Την άποψη ότι μέσα από την επένδυση σε έρευνα, επιτυγχάνεις την ανάπτυξη και τελικά αυξάνεις τα κέρδη σου μέσα από την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία, φαίνεται ότι άρχισαν να ενστερνίζονται και να κάνουν πράξη οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία για τις δαπάνες σε έρευνα και ανάπτυξη που δημοσιοποίησε χθες το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), το 2016 ο επιχειρηματικός τομέας είχε πρώτη φορά στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον δείκτη «Ενταση Ε&Α» που εκφράζει τις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη ως ποσοστό του ΑΕΠ. Συγκεκριμένα, στον επιχειρηματικό τομέα πραγματοποιήθηκαν συνολικά δαπάνες για Ε&Α ύψους 722,9 εκατ. ευρώ ή 0,41% του ΑΕΠ.

Το παραπάνω βεβαίως δεν αρκεί και παρά το γεγονός ότι οι συνολικές δαπάνες για Ε&Α αυξήθηκαν περαιτέρω το 2016, φτάνοντας στο υψηλότερο σημείο τουλάχιστον της τελευταίας εξαετίας, τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ απέχουν παρασάγγας από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης των «28». Συγκεκριμένα, το 2016 οι συνολικές δαπάνες για Ε&Α ανήλθαν σε περίπου 1,73 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 29,3 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015, και αντιστοιχούν στο 0,99% του ΑΕΠ από 0,97% του ΑΕΠ το 2015. Ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ε.Ε. των «28» ήταν το 2015 2,03% του ΑΕΠ και στην Ευρωζώνη 2,12% του ΑΕΠ. Το 2011 οι δαπάνες για Ε&Α ανέρχονταν σε 1,39 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας τότε στο 0,67% του ΑΕΠ.

Κυριότερη πηγή χρηματοδότησης της Ε&Α παρέμεινε το 2016 το κράτος με 737,1 εκατ. ευρώ, ποσό μειωμένο κατά 18,5% σε σύγκριση με το 2015. Από την άλλη, αυξήθηκε σημαντικά η χρηματοδότηση από τις επιχειρήσεις, κατά 29,2% σε σύγκριση με το 2015, φτάνοντας στα 691 εκατ. ευρώ από 535 εκατ. ευρώ το 2015.

Ανά τομέα εκτέλεσης τα πρωτεία πήρε πρώτη φορά ο επιχειρηματικός τομέας, καθώς σε αυτόν πραγματοποιήθηκαν πρώτη φορά οι περισσότερες δαπάνες για Ε&Α, 722,9 εκατ. ευρώ (0,41% του ΑΕΠ). Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι το 87,7% ή 633,7 εκατ. ευρώ των δαπανών των επιχειρήσεων για Ε&Α χρηματοδοτούνται από ίδια κεφάλαια. Σημαντικό ρόλο για το ότι αυξήθηκε η συνεισφορά των ιδίων κεφαλαίων στη χρηματοδότηση της Ε&Α στις επιχειρήσεις έπαιξε και το γεγονός ότι μειώθηκε και η συνεισφορά του κράτους, στα 24,3 εκατ. ευρώ το 2015 από 49,5 εκατ. ευρώ το 2016. Από την άλλη, οι επιχειρήσεις συνέβαλαν με 14 εκατ. ευρώ στη χρηματοδότηση Ε&Α που έγινε από το κράτος. Στη δεύτερη θέση, ως προς τον τομέα εκτέλεσης, πέρασε η τριτοβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, από την πρώτη που βρισκόταν έως και το 2015. Στον τομέα αυτό πραγματοποιήθηκαν το 2016 δαπάνες ύψους 566,6 εκατ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 0,32% του ΑΕΠ, από 0,37% του ΑΕΠ το 2015 (643,8 εκατ. ευρώ). Στην τρίτη θέση, επίσης με σημαντικά λιγότερες δαπάνες για Ε&Α, βρέθηκε το 2016 το κράτος με 428,9 εκατ. ευρώ έναντι 479,4 εκατ. ευρώ το 2015 (στο 0,25% του ΑΕΠ από 0,27% του ΑΕΠ) και στην τέταρτη θέση κατατάσσονται τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα στα οποία πραγματοποιήθηκαν δαπάνες για Ε&Α ύψους 14,8 εκατ. έναντι 19,1 εκατ. ευρώ το 2015.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ