Μιχάλης Ν. Κατσίγερας ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ

80 χρoνια πριν... 23/24-X-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΟΥΙΝΔΣΩΡ ΠΑΡΑ ΤΩ ΧΙΤΛΕΡ: Λονδίνον, 22.- Αγγέλλεται εκ Μπέρχτεσγκάντεν ότι αφίκετο εκεί το δουκικόν ζεύγος του Ουίνδσωρ, το οποίον εντός του απογεύματος επρόκειτο να επισκεφθή τον καγκελλάριον Χίτλερ. [Πηγή φωτογραφίας: Α.P.]

ΕΛΒΕΤΙΑ ΚΑΙ ΦΡΑΝΚΟ: Παρίσιοι, 23.- Αγγέλλεται εκ Βέρνης ότι ο Πρόεδρος της Ελβετικής Ομοσπονδίας και υπουργός των Εξωτερικών κ. Μόττα, απαντών εις επερώτησιν εις το Εθνικόν Συμβούλιον σχετικώς με την στάσιν της Ελβετίας έναντι της Ισπανίας, εδήλωσε μεταξύ άλλων και τα εξής: «Η Ελβετία έχει μεγάλα συμφέροντα εν Ισπανία. Οι Ελβετοί υπέστησαν σοβαράς ζημίας συνεπεία του εμφυλίου πολέμου, ιδίως εις την περιοχήν της Βαλένθιας. Εις την εθνικήν Ισπανίαν, οι Ελβετοί ζουν εν απολύτω ασφαλεία και προστατεύονται υπό της κυβερνήσεως Φράνκο. Το αυτό όμως δεν δύναται να λεχθή και διά τους Ελβετούς της κυβερνητικής [δημοκρατικοί] Ισπανίας.»

ΣΙΝΟΪΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Παρίσιοι, 23.- Το [ιαπωνικό] Πρακτορείον Ντομέι πληροφορείται ότι ο στρατηγός Τσαγκ-Χσουέ-Λιαγκ πρόκειται να μεταβή εις Λάου-Τσέου πρωτεύουσαν της επαρχίας Κανσού, όπου θα παραμείνη επί τινας ημέρας ως σύνδεσμος μεταξύ των ερυθρών Κινέζων και των Σοβιέτ.

ΑΓΓΕΛΑ ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ: Η γνωστή Αθηναία ντιζέζ Δις Αγγέλα Λυκιαρδοπούλου, κατά τας πληροφορίας των γαλλικών εφημερίδων, σημειώνει μεγάλην επιτυχίαν εις το Παρίσι [...].

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ