ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κοινή πρόταση ΔΗ.ΣΥ - Ποτάμι για πρώτη κατοικία και ΦΠΑ στα νησιά

ΓΙΩΡΓΟΣ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ισχυρή πολιτική πίεση επιχειρούν να ασκήσουν στην κυβέρνηση Δημοκρατική Συμπαράταξη και Ποτάμι, αναλαμβάνοντας από κοινού –για πρώτη φορά- νομοθετική πρωτοβουλία για ένα από τα μείζονα θέματα που βρίσκονται την τελευταία περίοδο, ειδικά, στο επίκεντρο του κοινωνικού ενδιαφέροντος, των διαπραγματεύεων με τους Θεσμούς και της πολιτικής αντιπαράθεσης: τους πλειστηριασμούς κατοικιών έναντι οφειλών. Παράλληλα επιχειρείται να διευθετηθεί και το θέμα του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά.

Πρόκειται για πρόταση νόμου την οποία συνυπογράφουν οι βουλευτές των δύο Κοινοβουλευτικών Ομάδαν, και με την οποία όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά «επαναφέρεται η προστασία της πρώτης κατοικίας και διατυπώνονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για υπαγωγή στην αναστολή πλειστηριασμών». Οι βουλευτές αναφέρουν ότι με με την πρότασή τους «προκύπτει σαφής διαχωρισμός μεταξύ όσων έχουν πραγματική ανάγκη και των στρατηγικών κακοπληρωτών, ώστε να παραμείνουν εφικτοί οι στόχοι που έχουν τεθεί για τη μείωση των κόκκινων δανείων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Παράλληλα» σημειώνουν, «αναχαιτίζεται η κατάργηση της έκπτωσης ΦΠΑ για τα ακριτικά και δυσπρόσιτα νησιά που αποτελεί κρίσιμο αντιστάθμισμα για τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα που απορρέουν από τη  νησιωτικότητα».

Τέλος σημειώνουν ότι αυτή η πρόταση νόμου «αποτελεί τον πρόδρομο των ολοκληρωμένων νομοθετικών προτάσεων που θα κατατεθούν από τις δύο ΚΟ στο άμεσο μέλλον τόσο για τη συνολική διαχείριση εν γένει του ζητήματος των κόκκινων δανείων όσο και για την αλλαγή του μίγματος της φορολογικής πολιτικής».

Τί προτείνεται:

Οπως αναφέρεται σχετικά, “η προτεινόμενη ρύθμιση παρέχει πλήρη προστασία μέχρι 31.12.2018  σε δανειολήπτες και εγγυητές με α΄ κατοικία με αντικειμενική αξία που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) και εφόσον: 1) Έχουν ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, όπως διαμορφώνεται κατόπιν της αφαίρεσης των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, του φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης, είναι μικρότερο ή ίσο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ για άγαμο και είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ για έγγαμο προσαυξημένο κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα τέκνα της οικογένειας,. 2) Η συνολική αξία της οικογενειακής κινητής και ακίνητης περιουσίας τους είναι μικρότερη ή ίση των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000) ευρώ και εξ αυτής το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό την 20ή Νοεμβρίου 2017, δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, εξαιρουμένων περιοδικών παροχών από συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα. Ενώ τα κριτήρια προσαυξάνονται κατά 10% για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες και άτομα με αναπηρία”.

Ως προς το ΦΠΑ, η πρόταση νόμου προβλέπει την παράταση “για ένα χρόνο του μειωμένου κατά 30% συντελεστή Φόρου Προστιθέμενη Αξίας για τα ακριτικά και δυσπρόσιτα νησιά που προβλέπονταν στο άρθρο 21 του Κώδικα Φορολογίας Προστιθέμενης Αξίας λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιών αυτών αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν το τελευταίο διάστημα λόγω του μεταναστευτικού”.

Επίσης προβλέπεται η “άμεση συγκρότηση μη αμειβόμενης επιτροπής εργασίας η οποία εντός τριμήνου θα επεξεργαστεί μέτρα και προτάσεις στήριξης για όλο το νησιωτικό χώρο, σε εφαρμογή του άρθρου 101 του Συντάγματος για την νησιωτικότητα η οποία υποβάλει το πόρισμα της προς την Κυβέρνηση και τη Βουλή εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών. Η επιτροπή θα προεδρεύεται από τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και σε αυτή θα συμμετέχουν τρεις εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, δύο εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθώς και από ένας εκπρόσωπος των Κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό Κοινοβουλίο, της κάθε μιας από τις Περιφέρειες των νησιωτικών περιοχών, των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) και των Επιμελητήριων των νησιών.


 

Online

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ