Μιχάλης Ν. Κατσίγερας ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ

80 χρoνια πριν... 16-XII-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΣΥΓΓΝΩΜΗ: Λονδίνον, 15.- Αμα τη ενάρξει της συνεδριάσεως της Βουλής των Κοινοτήτων, ο υπουργός των Εξωτερικών κ. Αντονυ Ηντεν προκληθείς υπό του κ. Κλήμεντ Ατλυ υπέμνησεν ότι, ευθύς μετά τας επιθέσεις κατά των αγγλικών ατμοπλοίων εις τον ποταμόν Γιαγκτσέ, ο εν Τόκιο πρεσβευτής της Αγγλίας προέβη εις εντονωτάτας παραστάσεις προς την ιαπωνικήν κυβέρνησιν, η οποία απηύθυνε χθες προς τον πρεσβευτήν την ακόλουθον διακοίνωσιν: «Η ιαπωνική αυτοκρατορική Κυβέρνησις λυπείται βαθύτατα διά τα επεισόδια καθ’ α εβομβαρδίσθησαν κατά σύμπτωσιν την 12ην Δεκεμβρίου εις τα πέριξ του Βου - Χου και του Νανκίν τα αγγλικά πολεμικά “Λαίδη Μπερντ”, “Μπη”, “Κρίκετ” και “Σκάραμπ” και επί τούτοις διατυπώνω –λέγει ο Ιάπων υπουργός των Εξωτερικών– εξ ονόματός της την βαθείαν αίτησιν συγγνώμης. [...].» [Στη φωτογραφία, ο Κόκι Χιρότα, υπουργός Εξωτερικών τότε της Ιαπωνίας.]

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ ΗΝΤΕΝ: Ο εργατικός βουλευτής Δάβινσον ηρώτησεν είτα αν ο κ. Ηντεν είναι ικανοποιημένος εκ του ότι η ιαπωνική κυβέρνησις εξετάζει τας αγγλικάς διαμαρτυρίας. Ο κ. Ηντεν απήντησεν ότι η ικανοποίησις είναι άγνωστον αίσθημα εις τον υπουργόν των Εξωτερικών.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ: Αύριον, 17 τρέχοντος, ώρα 9.15 μ.μ., ο κ. Καλομοίρης θα δώση συναυλίαν έργων του από του ραδιοφωνικού σταθμού Μπάρι με την σύμπραξιν της Δίδος Κλάβας Στάμου. Θα εκτελεσθούν [...] και αποσπάσματα από τα μελοδράματα «Δαχτυλίδι της Μάννας» και «Πρωτομάστορας».

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ