ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελλειμμα εξειδίκευσης εντοπίζει ο ΣΕΒ στο εργατικό δυναμικό

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΝΤΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Την ανάγκη να αποκτήσουν οι Ελληνες εργαζόμενοι υψηλότερη εξειδίκευση, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και στις αλλαγές που επιφέρει η μετάβαση στην ψηφιακή οικονομία, καταδεικνύει σε ειδική έκθεση ο ΣΕΒ, τονίζοντας την ανάγκη για άμεση συνεργασία εργαζομένων, πολιτείας, επιχειρήσεων και ακαδημαϊκής κοινότητας. Ενώ, το τελευταίο διάστημα, η Ελλάδα καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στην Ε.Ε., την ίδια στιγμή πολλές επιχειρήσεις αδυνατούν να καλύψουν θέσεις εργασίας υψηλών αλλά και τεχνικών προσόντων λόγω έλλειψης κατάλληλων υποψηφίων που διαθέτουν γνώσεις, δεξιότητες αλλά και εμπειρία. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του κλάδου ζυθοποιίας, ο οποίος, παρά τη δυναμική του παρουσία στην εγχώρια οικονομία, αδυνατεί να καλύψει θέσεις εργασίας λόγω έλλειψης τεχνικών σχολών που να σχετίζονται με το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Σύμφωνα με ευρήματα ερευνών, το ποσοστό των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα έλλειψης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού προσεγγίζει σε ορισμένες περιπτώσεις το 60%, ενώ πάνω από τους μισούς Ελληνες που μετείχαν στην έρευνα του CEDEFOP εκτιμούν ότι τα επόμενα χρόνια οι δεξιότητές τους θα απαξιωθούν. Οπως επισημαίνει ο ΣΕΒ, η αδυναμία του εκπαιδευτικού μας συστήματος να διασυνδεθεί αποτελεσματικά με την αγορά εργασίας καθώς και η φυγή στο εξωτερικό ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν μείζονες προκλήσεις. Αυτή η κατάσταση θα μπορούσε να περιορίσει την παραγωγική βάση της χώρας και να μειώσει τη ζήτηση για θέσεις εργασίας με υψηλότερες αμοιβές και καλύτερες προοπτικές καριέρας.

Για την επιτυχή αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων, ο ΣΕΒ καταθέτει μία δέσμη προτάσεων η οποία προϋποθέτει τη συνεργασία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και της πολιτείας με την άμεση εμπλοκή της επιχειρηματικής κοινότητας. Η επένδυση στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού θα ενισχύσει την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και θα αυξήσει διεθνώς την ανταγωνιστικότητά τους. Μία από τις μεγαλύτερες παθογένειες του εκπαιδευτικού συστήματος, για την οποία κάνει αναφορά και η έκθεση του ΣΕΒ, αποτελεί το γεγονός ότι αρκετά πανεπιστημιακά ιδρύματα δεν προσφέρουν δυνατότητες πρακτικής άσκησης. Σύμφωνα με την έκθεση, η πρακτική άσκηση ως θεσμός πρέπει να αναβαθμιστεί και να καθιερώνεται σε σχολές και τμήματα της θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης έχοντας συγκεκριμένες προδιαγραφές (ελάχιστη διάρκεια τριών μηνών, με πιστωτικές μονάδες, μαθησιακά αποτελέσματα και βαθμολόγηση, και με προσδιορισμό των πόρων χρηματοδότησης).

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒ τονίζει ότι η εφαρμογή τέτοιου είδους προγραμμάτων και από τις ίδιες της επιχειρήσεις θα συμβάλει στην ενδυνάμωση του θεσμού. Ωστόσο, επισημαίνει την ανάγκη να θεσμοθετηθεί ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις να αναλάβουν περισσότερες πρωτοβουλίες για την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας. Επίσης, ο ΣΕΒ κάνει λόγο για την ανάγκη επανεξέτασης του μοντέλου μαθητείας που προσφέρει ο ΟΑΕΔ με στόχο την περαιτέρω αναβάθμισή του, ενώ προτάσεις καταθέτει για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω της ενσωμάτωσης ψηφιακών τεχνολογιών σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος. Επιπλέον υπογραμμίζει και την ανάγκη επανασχεδιασμού της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που προσφέρουν ιδρύματα τύπου ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, επισημαίνοντας ότι είναι απαραίτητη η καλλιέργεια σχέσεων συνεργασίας των καθ’ ύλην αρμόδιων εκπαιδευτικών δομών με τους φορείς της αγοράς εργασίας.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ