ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κλείνουν τα «παράθυρα» του ν. Κατσέλη για τους κακοπληρωτές

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Η άρση του τραπεζικού απορρήτου για τους αιτούντες στον νόμο Κατσέλη θα είναι μία από τις βασικές αλλαγές που έχουν συμφωνηθεί με τους θεσμούς στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης. Οι αλλαγές αποσκοπούν στο να κλείσουν τα παραθυράκια που υπάρχουν στον νόμο και τα οποία αξιοποιούνται κυρίως από στρατηγικούς κακοπληρωτές είτε για να διαφεύγουν τις συνέπειες της αθέτησης των υποχρεώσεών τους είτε για να κερδίζουν χρόνο έως την εκδίκαση της υπόθεσης.

Οι εκκρεμείς αιτήσεις για τον νόμο Κατσέλη εκτιμάται ότι φθάνουν τις 170.000 και ένας στους τέσσερις, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, κατορθώνει αξιοποιώντας «τα παραθυράκια» του νόμου να κερδίσει χρόνο. Η πιο συνηθισμένη περίπτωση συστηματικής κατάχρησης του νόμου είναι η υποβολή αίτησης, παρά το γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος γνωρίζει εκ των προτέρων ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου. Η άρση του τραπεζικού απορρήτου εξετάζεται να ισχύσει όχι μόνο για τις νέες αιτήσεις, αλλά και για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν. Για το θέμα που εγείρει νομικές αμφισβητήσεις έχει ζητηθεί ειδική γνωμοδότηση. Μεταξύ των αλλαγών που θα θεσμοθετηθούν είναι επίσης:

• Το φιλτράρισμα των αιτήσεων που υποβάλλονται, οι οποίες θα αξιολογούνται κατά τη στιγμή της κατάθεσης του φακέλου από τον αρμόδιο υπάλληλο. Ο έλεγχος θα είναι ουσιαστικός και δεν θα περιορίζεται στην πληρότητα των εγγράφων, αλλά θα αφορά και το κατά πόσον πληρούνται τα κριτήρια του νόμου, όπως ακριβώς συμβαίνει με τον εξωδικαστικό μηχανισμό.

• Η άμεση απώλεια της προστασίας σε περίπτωση που κάποιος δεν είναι συνεπής στη ρύθμιση που θα ορίσει το δικαστήριο. Μοναδική εξαίρεση θα αποτελεί η συνδρομή λόγων που δικαιολογούν ανωτέρα βία, όπως π.χ. η πρόσφατη θεομηνία στη Μάνδρα Αττικής.

• Η απώλεια της προστασίας σε περίπτωση που κάποιος οφειλέτης ζητήσει δύο αναβολές, μια πρακτική που υιοθετείται συχνά από τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, ανανεώνοντας επί μακρόν την ασυλία του νόμου.

• Η απώλεια της προστασίας σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν προσέλθει στο δικαστήριο κατά την ημέρα εκδίκασης της υπόθεσής του. Ο νόμος θα δίνει περιθώριο 30 ημερών στον οφειλέτη να πάρει νέα δικάσιμο και αν δεν το κάνει, θα θεωρείται ότι παραιτείται της προστασίας.

• Ο αναδρομικός επανυπολογισμός των τόκων σε περίπτωση που η προσφυγή του απορριφθεί από το δικαστήριο. Σήμερα οι τόκοι «παγώνουν» με την υποβολή της αίτησης στον νόμο Κατσέλη από τον οφειλέτη.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικές αλλαγές που αποσκοπεί στο να αποθαρρύνει τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και κυρίως αυτούς που σκοπίμως κάνουν αίτηση υπαγωγής στην προστασία του νόμου Κατσέλη, παρά το γεγονός ότι γνωρίζουν ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των τραπεζών, πρόκειται για το 30%-40% αυτών που κάνουν αίτηση για προστασία.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ