ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βιομηχανία: Στόχος, αύξηση του μεριδίου στο 12% του ΑΕΠ

ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ενα σχέδιο βιομηχανικής αναγέννησης της χώρας που εναρμονίζεται με τη στρατηγική της Ε.Ε. για τη βιομηχανική πολιτική και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της παρουσίασε ο ΣΕΒ στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Βιομηχανίας της Business Europe. Βασικό μήνυμα της συνεδρίασης ήταν ότι «η οριστική και βιώσιμη έξοδος από την κρίση προϋποθέτει την ισχυρή δέσμευση των παραγωγικών δυνάμεων και της Πολιτείας σε έναν φιλόδοξο εθνικό στόχο αύξησης του μεριδίου της βιομηχανίας στο 12% του ΑΕΠ της Ελλάδας». Οι προτάσεις που παρουσίασε ο ΣΕΒ έχουν προκύψει σε συνεργασία με τους φορείς που έχουν συνυπογράψει τη σχετική κοινή δήλωση που δημοσιεύθηκε προ διμήνου στο πλαίσιο ευρύτερης συμφωνίας 27 βιομηχανικών και περιφερειακών συνδέσμων της χώρας. Η υιοθέτηση του εθνικού στόχου για τη βιομηχανία, σύμφωνα με τον ΣΕΒ, πρέπει να γίνει με ευρεία συναίνεση και να υπηρετείται με συνέπεια ανεξαρτήτως εκλογικών κύκλων και πολιτικών αλλαγών. Οπως χαρακτηριστικά τόνισε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, Κωνσταντίνος Μπίτσιος, «αν όλοι μαζί συμφωνούσαμε και εφαρμόζαμε ένα συνεκτικό πλαίσιο βιομηχανικής ανάπτυξης, τότε θα δημιουργούσαμε σταδιακά, άμεσα και έμμεσα, 550.000 νέες θέσεις εργασίας και θα είχαμε 15.000 επιπλέον μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Η μέση αμοιβή εργαζομένου είναι έως και διπλάσια στη μεταποίηση και στις συνδεδεμένες υπηρεσίες. Συνεπώς θα είχαμε έως και 30 δισ. τον χρόνο παραπάνω επενδύσεις, και το κράτος θα εισέπραττε περισσότερα έσοδα λόγω της αύξησης της φορολογητέας ύλης. Με τα δεδομένα αυτά, θα διπλασιάζαμε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και θα μετατρέπαμε το Brain Drain σε Brain Gain».

Οπως τονίστηκε στο πλαίσιο της συνάντησης η βιομηχανία, ακόμη και μέσα στην κρίση, προσφέρει σταθερές και καλά πληρωμένες δουλειές. Δημιουργεί απασχόληση σε περίπου 1,2 εκατομμύρια εργαζομένους (άμεσα και έμμεσα). Δηλαδή ένας στους τέσσερις εργαζόμενους στη χώρα απασχολείται σε βιομηχανικές δραστηριότητες ή σε δραστηριότητες που οφείλονται στη βιομηχανία. Ο ΣΕΒ παρουσίασε στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι η ελληνική βιομηχανία έχει επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα μέσα στην κρίση. Οπως μάλιστα αναφέρεται στο δελτίο «οικονομία και επιχειρήσεις» του ΣΕΒ, η βιομηχανία παρουσιάζει σημαντικά πλέον πιο θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, καθαρών επενδύσεων και αύξησης μη θέσεων απασχόλησης και μισθών από την υπόλοιπη οικονομία. Λόγω των υψηλών πολλαπλασιαστικών επιδράσεών της, η συμβολή της παραμένει καθοριστική και προϋπόθεση για την ανάπτυξη.

Οι μεταποιητικές δραστηριότητες δημιουργούν περίπου το 9,9% της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) το 2016 (ή στο 8,6% του ΑΕΠ), ενώ ο ευρύτερος βιομηχανικός τομέας (μεταποίηση, εξόρυξη, ενέργεια, κ.λπ.) δημιουργεί το 13,8% της ΑΠΑ, με 20,5 δισ. ευρώ άμεσα. Επιπλέον, η συνεισφορά της βιομηχανίας στην εξωστρέφεια είναι ζωτική, αφού το 87,7% των εξαγωγών αγαθών είναι βιομηχανικά προϊόντα (αξίας 22,3 δισ.) ή το 42,1% των συνολικών εξαγωγών (συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού, της ναυτιλίας των μεταφορών, κ.λπ.) μέσα από εξαγωγές σε 181 χώρες. Τέλος, συνεισφέρει το 40% του συνολικού φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, ενώ ακόμα και μέσα στην κρίση πραγματοποίησε 23 δισ. ευρώ επενδύσεις (2009-2015).

Φυσικά πρέπει πολλά ακόμη να γίνουν, αφού η χώρα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης (κάτω του 9% στο ΑΕΠ έναντι 15% του ευρωπαϊκού μέσου όρου), αλλά η Πολιτεία εξακολουθεί να μην έχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση βιομηχανικής πολιτικής και συγκεκριμένο στόχο για την ανάπτυξή της, επισημαίνει ο ΣΕΒ.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ