ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 651,3 εκατ. οι εκκρεμείς οφειλές του Δημοσίου προς τις φαρμακευτικές

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΝΤΗ

Στην αγορά ανησυχούν ότι μετά την έξοδο από το πρόγραμμα ενδέχεται η κατάσταση να εκτροχιαστεί, με αποτέλεσμα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές να κινηθούν ανοδικά.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Στα 651,3 εκατ. ευρώ έχουν ανέλθει οι εκκρεμείς οφειλές του Δημοσίου προς τις φαρμακευτικές εταιρείες-μέλη του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) έως τις 30 Απριλίου του 2018, με στελέχη της αγοράς να μιλούν για σταδιακή αποκλιμάκωση των οφειλών του Δημοσίου προς τις εταιρείες, σε σύγκριση με προηγούμενα έτη. Αυτό, σύμφωνα με πηγές, οφείλεται πρωτίστως στον συμψηφισμό του rebate και του clawback που καλούνται να πληρώσουν οι εταιρείες στο Δημόσιο, αλλά και στη σταδιακή εξόφληση μικροποσών από την πλευρά του Δημοσίου. Ετσι, τα στοιχεία για τα συσσωρευμένα χρέη του ΕΟΠΥΥ, του ΕΣΥ και των στρατιωτικών νοσοκομείων ανήλθαν το 2017 στα 188,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 43,9 εκατ. αφορούν εκκρεμούσες οφειλές του ΕΟΠΥΥ προς τις εταιρείες, τα 134,6 εκατ. ευρώ οφειλές του ΕΣΥ και τα υπόλοιπα 10 εκατ. είναι χρέη των στρατιωτικών νοσοκομείων. Ωστόσο, τους 4 πρώτους μήνες του 2018, το σύνολο των συσσωρευμένων οφειλών του Δημοσίου στις φαρμακοβιομηχανίες ανήλθε στα 456,2 εκατ. ευρώ, ενώ, εάν συνυπολογιστούν τα 3,9 εκατ. ευρώ που εκκρεμούν από οφειλές έως τις 31/12/2015, τα 2,7 εκατ. ευρώ που αφορούν οφειλές του 2016, καθώς και τα 188,5 εκατ. του 2017, τα συσσωρευμένα χρέη ανέρχονται στα 651,3 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, σύμφωνα με έρευνα του ΣΦΕΕ, το ποσό αυτό επιμερίζεται σε 311,1 εκατ. ευρώ που αφορούν τα χρέη από τον ΕΟΠΥΥ, 321,8 εκατ. από το ΕΣΥ και 18,4 εκατ. που είναι οι οφειλές των στρατιωτικών νοσοκομείων. Σημειώνεται ότι από τα χρέη ύψους 456,2 εκατ. ευρώ που προκύπτουν έως τον Απρίλιο του 2018 ένα μεγάλο μέρος, ήτοι 266,3 εκατ. ευρώ, αφορά οφειλές του ΕΟΠΥΥ, 183,4 οφειλές του ΕΣΥ, ενώ 6,5 εκατ. ευρώ των στρατιωτικών νοσοκομείων.

Σε πιο αναλυτική βάση, για τιμολόγια που εκδόθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως τις 30 Απριλίου 2018, το σύνολο των χρεών του Δημοσίου (ΕΣΥ, ΕΟΠΥΥ, στρατιωτικά νοσοκομεία, ΝΠΙΔ, ΙΦΕΤ, δικαστικών φυλακών) ανήλθε στα 581,4 εκατ. ευρώ, με το ποσοστό αποπληρωμής τους έως το τέλος του Απριλίου να υπολογίζεται στο 65,32%. Σύμφωνα με πηγή της αγοράς, «παρότι τα στοιχεία αναφέρονται στην περίοδο μέχρι και τον Απρίλιο του 2018, η εικόνα για την πορεία των οφειλών των φορέων του Δημοσίου προς τις εταιρείες δεν δείχνει σημαντικές αλλαγές μέσα στους επόμενους μήνες». Μάλιστα, πηγή της αγοράς αποδίδει αυτήν την επίσπευση για τη μείωση των οφειλούμενων ποσών προς τις φαρμακευτικές εταιρείες στην πίεση που έχουν ασκήσει οι δανειστές τα τελευταία χρόνια. «Ωστόσο, υπάρχει φόβος ότι, μετά την έξοδο από το πρόγραμμα, ενδέχεται η κατάσταση να εκτροχιαστεί, με αποτέλεσμα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές να κινηθούν ανοδικά», αναφέρει η ίδια πηγή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω στοιχεία συγκέντρωσε ο ΣΦΕΕ, με βάση τις εκκρεμείς απαιτήσεις των εταιρειών-μελών του, για τιμολόγια που εκδόθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως τις 30 Απριλίου 2018. Συνεπώς, η συγκέντρωση των στοιχείων από τις εταιρείες έγινε σε εθελοντική βάση, γεγονός που αποδεικνύει ότι μπορεί να προκύπτει διαφορά σε σύγκριση με τα επίσημα στοιχεία των δημοσίων φορέων.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ