ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 587,1 εκατ. οι εκκρεμείς οφειλές του Δημοσίου προς τις φαρμακευτικές

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΝΤΗ

Το σύνολο των οφειλών ύψους 587,1 εκατ. ευρώ προκύπτει για εκκρεμή χρέη από το 2015 και νωρίτερα έως και τις 31 Μαΐου του 2018. Ως εκ τούτου, η παραπάνω οφειλή αφορά, εκκρεμή χρέη του ΕΟΠΥΥ, του ΕΣΥ αλλά και των στρατιωτικών νοσοκομείων ύψους 3,9 εκατ. ευρώ, έως τις 31 Μαΐου 2015.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Μειωμένα κατά περίπου 200 εκατ. ευρώ εμφανίζονται τα συνολικά χρέη του Δημοσίου προς τις εταιρείες-μέλη του ΣΦΕΕ (Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος), με αυτά να ανέρχονται έως τις 31 Μαΐου στο ποσό των 587,1 εκατ. ευρώ έναντι 799 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα πέρυσι. Ειδικότερα, σύμφωνα με έκθεση του ΣΦΕΕ, από το ποσό των 587,1 εκατ. ευρώ, τα 296,4 εκατ. ευρώ αφορούν εκκρεμείς οφειλές του ΕΟΠΥΥ, 270,6 εκατ. ευρώ οφειλές των νοσοκομείων και άλλα 20,15 εκατ. ευρώ συνιστούν χρέη των στρατιωτικών νοσοκομείων.

Σύμφωνα μάλιστα με παράγοντα της αγοράς, «οι χρόνοι αποπληρωμής των εκκρεμών οφειλών του Δημοσίου έχουν παρουσιάσει το τελευταίο διάστημα εμφανή βελτίωση, κάτι που είναι θετικό, δεδομένου ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν υποστεί πίεση λόγω της επιβάρυνσής τους με τα μέτρα αναγκαστικών επιστροφών και εκπτώσεων (rebate, clawback)». Ο ίδιος, μάλιστα, προσθέτει ότι πλέον, λόγω της μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης, το Δημόσιο οφείλει να πληρώσει μικρότερο ποσό στους προμηθευτές του σε σύγκριση με άλλες χρονιές, όπως για παράδειγμα το 2009. Εξάλλου, η άμεση εξόφληση των οφειλών του ΕΟΠΥΥ αποτελούσε ένα από τα πρώτα μνημονιακά μέτρα που επιβλήθηκαν, σύμφωνα με τον ίδιο.

Σημειώνεται ότι το σύνολο των οφειλών ύψους 587,1 εκατ. ευρώ προκύπτει για εκκρεμή χρέη από το 2015 και νωρίτερα έως και τις 31 Μαΐου 2018. Ως εκ τούτου, η παραπάνω οφειλή αφορά εκκρεμή χρέη του ΕΟΠΥΥ, του ΕΣΥ αλλά και των στρατιωτικών νοσοκομείων ύψους 3,9 εκατ. ευρώ έως τις 31 Μαΐου 2015. Επιπλέον, σε αυτά προστίθενται χρέη των ίδιων φορέων από το 2016 ύψους 1,95 εκατ. ευρώ, χρέη του 2017 ύψους 133,8 εκατ. ευρώ, καθώς και οφειλές του 2018 ύψους 447,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΣΦΕΕ, για τιμολόγια που εκδόθηκαν το τελευταίο πεντάμηνο του τρέχοντος έτους, δηλαδή από 1η Ιανουαρίου - 31 Μαΐου, το σύνολο των χρεών του Δημοσίου προς τις φαρμακοβιομηχανίες ανήλθε στα 403,1 εκατ. ευρώ, με το ποσοστό αποπληρωμής τους να υπολογίζεται έως τα τέλη Μαΐου στο 26,39%. Επίσης, οι πωλήσεις του πρώτου πενταμήνου διαμορφώθηκαν συνολικά στα 547,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων εισπράχθηκαν 144,5 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ποσά αυτά αφορούν πωλήσεις, εισπράξεις και χρέη των νοσοκομείων, του ΕΟΠΥΥ, των στρατιωτικών νοσοκομείων, των ΝΠΙΔ, του ΙΦΕΤ και των δικαστικών φυλακών προς τις εταιρείες-μέλη του συνδέσμου. Οπως είχε αναφέρει πηγή της αγοράς, η ταχεία εξόφληση των οφειλών του Δημοσίου προς τις εταιρείες, αποτελεί μεν ένα σημαντικό βήμα, ωστόσο υπάρχει ο φόβος ότι, μετά τη λήξη του προγράμματος, η κατάσταση ίσως εκτροχιαστεί.

Επιπροσθέτως, το σενάριο που εξετάζει το υπουργείο Υγείας για αύξηση της νοσοκομειακής δαπάνης κατά 40-50 εκατ. ευρώ από τη μεταβολή του ΑΕΠ, πιθανότατα από το 2019, φαίνεται ότι δεν επαρκεί ώστε να διευκολύνει στην αποπληρωμή των οφειλών των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές του. Ας σημειωθεί ότι η συγκέντρωση των στοιχείων γίνεται από τις εταιρείες σε εθελοντική βάση, και συνεπώς μπορεί να προκύπτει διαφορά με τα επίσημα στοιχεία των δημοσίων φορέων.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ