ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέες διαπραγματεύσεις μεταξύ MIG και πιστωτριών τραπεζών

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Σε συζητήσεις με τις τράπεζες για μία ακόμη αναδιάρθρωση δανείων της βρίσκεται η Marfin Investment Group (MIG), λίγους μήνες μετά την επίτευξη συμφωνίας για την αναδιάρθρωση των δανείων των θυγατρικών εταιρειών της Vivartia. Εάν οι συζητήσεις έχουν επιτυχή κατάληξη, τότε κατ’ αρχάς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του αρνητικού κεφαλαίου κίνησης που παρουσιάζει ο όμιλος, με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις να υπερβαίνουν τα κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού του κατά 249,91 εκατ. ευρώ στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2018.

Η συζήτηση που βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη αφορά την αναδιάρθρωση βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων ύψους 163,24 εκατ. ευρώ, οι οποίες αφορούν κεφάλαιο και τόκους. Από το ποσό αυτό, τα 51,3 εκατ. ευρώ αφορούν υποχρεώσεις της SingularLogic, 99,7 εκατ. ευρώ της εταιρείας διαχείρισης ακινήτων στη Σερβία RKB (Robne Kuce Beograd) και 12,2 εκατ. ευρώ είναι υποχρεώσεις του ομίλου εστίασης. Αυτά τα 12,2 εκατ. ευρώ δεν διευθετήθηκαν με την αναδιάρθρωση που έγινε στα τέλη Ιουνίου για τα δάνεια των θυγατρικών του ομίλου Vivartia (ΔΕΛΤΑ, Μπάρμπα Στάθης, Goody’s και Everest). O χρόνος αποπληρωμής τους έχει παρέλθει και έχει κατατεθεί πρόταση αναδιάρθρωσης στην Eurobank, η οποία είχε ως προϋπόθεση την ολοκλήρωση της συμφωνίας αναδιάρθρωσης των προαναφερθέντων δανείων της Vivartia πριν από την οριστικοποίησή της.

«Στόχος των συζητήσεων είναι η επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των δανείων και η διαμόρφωση πιο ρεαλιστικών χρηματοοικονομικών δεικτών εναρμονισμένων με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία», αναφέρει στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεσή του ο όμιλος. Μάλιστα, η διοίκηση της MIG διατυπώνει την αισιοδοξία της και την εκτίμησή της ότι οι διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές θα ολοκληρωθούν με επιτυχία εντός των επόμενων μηνών. Η κρισιμότητα της εν λόγω αναδιάρθρωσης οφειλών, αν και αφορά μικρότερο ποσό σε σύγκριση με τις άλλες δύο συμφωνίες που έγιναν το 2017 και το 2018, αποκαλύπτεται σε δύο σημεία της οικονομικής έκθεσης. Κατ’ αρχάς, επισημαίνεται ότι, εάν οι διαπραγματεύσεις δεν τελεσφορήσουν, υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας του ομίλου. Δεύτερον, ακόμη και αν έχουν επιτυχή κατάληξη οι συζητήσεις, «η διοίκηση αναμένει εύλογα ότι δεν θα αντιμετωπίσει θέματα χρηματοδότησης και ρευστότητας του ομίλου και της εταιρείας εντός των επόμενων 12 μηνών». Ο συνολικός δανεισμός του ομίλου στις 30 Ιουνίου 2018 ανερχόταν, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε, σε 1,656 δισ. ευρώ, με ποσό 1,29 δισ. ευρώ να αφορά μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και ποσό 362.694 ευρώ να αφορά βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Απριλίου 2017 η MIG κατέληξε σε συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς για την αναδιάρθρωση δανειακών υποχρεώσεων που τότε ανέρχονταν σε 554,1 εκατ. ευρώ, προχωρώντας μεταξύ άλλων στην έκδοση νέου μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 425,2 εκατ. ευρώ. Εξάλλου, στα τέλη Ιουνίου 2018 ολοκληρώθηκε η συμφωνία αναδιάρθρωσης κεφαλαίου και τόκων των κοινοπρακτικών ομολογιακών δανείων του ομίλου Vivartia συνολικού ποσού 365,20 εκατ. ευρώ. Το πρώτο εξάμηνο του 2018 oι ενοποιημένες πωλήσεις της MIG από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 441,2 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε περίπου 33 εκατ. ευρώ, όμως το καθαρό αποτέλεσμα ήταν ζημιογόνο, με τις ζημίες να μειώνονται σε 33,3 εκατ. ευρώ από 67,1 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2017.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ