ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δανειοδότηση 19,1 εκατ. δρομολογεί η Intercontinental International ΑΕΕΑΠ

ΝΙΚΟΣ ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Νέα χρηματοδότηση ύψους 19,1 εκατ. ευρώ δρομολογεί το αμέσως επόμενο διάστημα, και συγκεκριμένα εντός του Μαΐου, η διοίκηση της Intercontinental International ΑΕΕΑΠ της οικογένειας Χαλικιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος είναι η άντληση ρευστότητας προκειμένου να συνεχιστεί το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας, δεδομένου ότι πλέον τα διαθέσιμα κεφάλαια οδεύουν προς εξάντληση. Το ζήτημα θα τεθεί προς έγκριση από τους μετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εισηγμένης, η οποία έχει προγραμματιστεί για την 3η Μαΐου.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία υλοποίησε σημαντικές επενδύσεις κατά τη διάρκεια του 2018, καθώς δαπάνησε περίπου 15 εκατ. ευρώ και συνολικά 30 εκατ. ευρώ την τελευταία διετία. Η πιο πρόσφατη κίνηση πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και αφορούσε την απόκτηση εμπορικού καταστήματος που μισθώνεται από την αλυσίδα «Πλαίσιο» στη Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για ακίνητο συνολικής επιφάνειας 1.693 τ.μ. επί οικοπέδου 900 τ.μ. Το κόστος κτήσης ανήλθε σε 1,186 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτήθηκε πλήρως από ίδια κεφάλαια. Παράλληλα, η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την περαιτέρω γεωγραφική διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της εταιρείας και την επέκταση της παρουσίας της στην αγορά της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Intercontinental International ΑΕΕΑΠ, η ετήσια μισθωτική απόδοση του εν λόγω ακινήτου ανέρχεται σε 8,3%, ενώ το υφιστάμενο συμβόλαιο με την «Πλαίσιο Computers» έχει υπολειπόμενη διάρκεια 12 ετών. Είναι δε χαρακτηριστικό το ότι η τιμή κτήσης είναι χαμηλότερη του κόστους αντικατάστασης.

Κατά τη διάρκεια του 2018, η εισηγμένη κατέγραψε άνοδο των λειτουργικών κερδών κατά 70%, σε 10,1 εκατ. ευρώ (από 5,95 εκατ. ευρώ), ενώ τα καθαρά κέρδη έπειτα από φόρους εκτινάχθηκαν κατά 230%, σε 9 εκατ. ευρώ, έναντι 2,74 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση του 2017. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή διαδραμάτισε η επέκταση του χαρτοφυλακίου των ακινήτων, στο οποίο προστέθηκαν έξι νέα ακίνητα, που ενίσχυσαν τη συνολική εκμισθώσιμη επιφάνεια κατά 20,4%. Επίσης, θετική επίδραση είχε και η αναπροσαρμογή των ακινήτων του χαρτοφυλακίου στην εύλογη αξία, καθώς προέκυψε κέρδος 3,71 εκατ. ευρώ, από 1,1 εκατ. ευρώ το 2017, μια αύξηση της τάξεως του 237%. Αύξηση κατά 34,7% σημείωσαν και τα έσοδα από μισθώματα, τα οποία ανήλθαν σε σχεδόν 8 εκατ. ευρώ, έναντι 5,9 εκατ. ευρώ το 2017. Στο τέλος του έτους η εταιρεία ήλεγχε ένα χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από συνολικά 36 ακίνητα, επιφάνειας 45.118 τ.μ., έναντι 30 ακινήτων και 37.470 τ.μ. στο τέλος του 2017. Η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου της Intercontinental International αποτιμάται σε 98 εκατ. ευρώ.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ