ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μεγάλη αύξηση ζημιών στον ΟΑΣΑ λόγω μείωσης της κρατικής επιχορήγησης

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ

Aύξηση εσόδων και διεύρυνση ζημιών παρουσίασε το 2018 ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ). Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε πέρυσι σε 197,6 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 14,2% σε σύγκριση με το 2017.

Στο επίπεδο της κερδοφορίας, τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤDA) διαμορφώθηκαν σε 3,3 εκατ. ευρώ έναντι 46,4 εκατ. το 2017, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους 50,4 εκατ. έναντι 6,6 εκατ. το 2017. Η μεγάλη υποχώρηση της κερδοφορίας αποδίδεται στη μειωμένη κρατική επιχορήγηση του ομίλου.

Ειδικότερα, οι κρατικές επιχορηγήσεις των δύο επιχειρήσεων του ομίλου, Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ) και Oδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ), πέρυσι ανήλθαν στα 156,4 εκατ. έναντι 209,8 εκατ. το 2017. Τα συνολικά έξοδα της επιχείρησης διευρύνθηκαν οριακά, αφού από 409 εκατ. το 2017 πέρυσι ανήλθαν σε 415 εκατ. Εξ αυτών τα 224 εκατ. ευρώ αφορούν το κόστος μισθοδοσίας, το οποίο παραμένει πρακτικά σταθερό κατά τη διετία 2017-18.

Αυτόματο σύστημα

Η αύξηση των εσόδων αποδίδεται στην υποχρεωτική εφαρμογή του αυτόματου συστήματος συλλογής κομίστρου (ΑΣΣΚ). 

Αυτό έδειξαν άλλωστε και τα αποτελέσματα των θυγατρικών του εταιρειών ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ, οι οποίες ελέγχονται κατά 100% από τον ΟΑΣΑ.

Οπως στην περίπτωση των θυγατρικών εταιρειών του ΟΑΣΑ, οι ορκωτοί λογιστές εκφράζουν κι εδώ αμφιβολίες για την αποτύπωση των αποτελεσμάτων του ομίλου, εξαιτίας του τρόπου υπολογισμού της αξίας ορισμένων περιουσιακών στοιχείων του ομίλου. Ειδικότερα, οι ορκωτοί λογιστές εκφράζουν αμφιβολίες για την αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων (ακίνητα). Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο επιχειρήσεις του ομίλου έχουν αναθέσει σε ειδικούς συμβούλους την αποτίμηση της αξίας των ακινήτων τους. Λέγεται, μάλιστα, ότι η έκθεση αποτίμησης θα ολοκληρωθεί πολύ σύντομα, πιθανόν και μέσα στον Οκτώβριο.

Τέλος, η διοίκηση της επιχείρησης αναφέρεται σε επίδικες υποθέσεις ύψους 1,06 δισ. ευρώ, για τις οποίες έχουν σχηματιστεί προβλέψεις ύψους 63,9 εκατ. ευρώ. Η συντριπτική πλειονότητα των επίδικων υποθέσεων αφορούν εργατικές ή ασφαλιστικές εισφορές (0,97 δισ. ευρώ).

Για περισσότερη αρθρογραφία, γίνετε συνδρομητής στην έντυπη Καθημερινή.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ