ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τι προτείνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού για τη διανομή Τύπου

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Ενα από τα μέτρα που βάζει στο τραπέζι η Επιτροπή είναι η δημιουργία συνεταιρισμού, καθώς αυτός, όπως υποστηρίζει, ενδεχομένως θα διασφάλιζε την ανταγωνιστική ουδετερότητα μεταξύ των εκδοτών στο στάδιο της διανομής των εντύπων τους.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Πέντε μέτρα για τη δημιουργία ανταγωνιστικών συνθηκών στον κλάδο διανομής Τύπου προτείνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού στη γνωμοδότησή της για τον συγκεκριμένο κλάδο, την οποία δημοσιοποίησε χθες.

Η Ε.Α. επισημαίνει ότι η ενίσχυση των συνθηκών ανταγωνισμού στη διανομή Τύπου μόνο μέσω της εφαρμογής του δικαίου του ανταγωνισμού δεν αποτελεί λύση στα δομικά προβλήματα που έχει η συγκεκριμένη αγορά λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της.

Η γνωμοδότηση της Ε.Α. για τις συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά διανομής Τύπου είχε ζητηθεί τον Αύγουστο του 2017 από τους τότε υπουργούς Οικονομίας και Ανάπτυξης Δ. Παπαδημητρίου και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Ν. Παππά. Τον Νοέμβριο του 2018, ύστερα από καταγγελίες μερίδας του Τύπου για την εμπορική πολιτική του πρακτορείου διανομής Τύπου «Αργος» (συμφερόντων Β. Μαρινάκη), ζήτησαν την παρέμβαση της Ε.Α. οι κ. Ν. Παππάς, Λ. Κρέτσος και Γ. Δραγασάκης.

Τα μέτρα που προτείνει η Ε.Α. είναι τα ακόλουθα:

1) Ως προς τη νομική μορφή του πρακτορείου διανομής η Ε.Α. προτείνει τη δημιουργία συνεταιρισμού, καθώς αυτός ενδεχομένως θα διασφάλιζε την ανταγωνιστική ουδετερότητα μεταξύ των εκδοτών στο στάδιο της διανομής των εντύπων τους. Βεβαίως, η λύση αυτή εμπεριέχει αδυναμίες, όπως η δυσκολία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. Εναλλακτικά προτείνεται μία νέα νομική μορφή υβριδικού μη κερδοσκοπικού, αλλά κεφαλαιουχικού οργανισμού. Το μετοχικό κεφάλαιο αυτής πρέπει να είναι ανοιχτό σε εκδότες, εργαζόμενους στον Τύπο, αναγνωστικό κοινό, λαμβάνοντας μάλιστα χρηματοδότηση από αυτό (με τη μoρφή του crowdfunding). Αντιθέτως, η Ε.Α. θεωρεί ότι η επιλογή της κρατικοποίησης του πρακτορείου ή της δημιουργίας ΣΔΙΤ (σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) έχουν δημοσιονομικό κόστος και δημιουργούν νέα προβλήματα ανταγωνισμού.

2) Ως προς την ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των εκδοτικών εταιρειών η Ε.Α. προκρίνει τη θεσμοθέτηση ενός κώδικα συμπεριφοράς. Πιο επιφυλακτική είναι η Ε.Α. στη δυνατότητα των εκδοτών να διαπραγματεύονται συλλογικά και όχι ατομικά με το πρακτορείο διανομής, καθώς ενδέχεται αυτό να είναι μη συμβατό με το ενωσιακό δίκαιο.

3) Επιδότηση της διανομής εντύπων σε απομακρυσμένες περιοχές, καθώς αυτό θα επέτρεπε ίσως την είσοδο στην αγορά άλλων ανταγωνιστών.

4) Χαρακτηρισμός από το υπουργείο Οικονομικών των υπηρεσιών διανομής Τύπου ως Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ). Αυτό θα οδηγούσε στη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης με αντάλλαγμα περιορισμένη τιμολογιακή πολιτική, δηλαδή χαμηλότερες τιμές για τις εκδοτικές εταιρείες, αλλά ενέχει τους ίδιους κινδύνους με την κρατικοποίηση του πρακτορείου.

5) Παροχή της υπηρεσίας πρακτόρευσης Τύπου σε εταιρείες μέσω διαδικασίας δημοπρασιών. Η επιχείρηση, η οποία θα δεσμεύεται με τη χαμηλότερη τιμή χρέωσης για την παροχή της υπηρεσίας, θα αποκτά αποκλειστικά δικαιώματα. Οι δημοπρασίες προτείνεται να διεξάγονται από μία νέα ρυθμιστική Αρχή Εποπτείας και Ρύθμισης Πρακτόρευσης Εντύπου Τύπου ή να ανατεθεί η αρμοδιότητα αυτή στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ