ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 35,4 εκατ. με αύξηση 27% τα καθαρά κέρδη του ΟΛΠ το 2019

ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΛΛΟΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Αύξηση τζίρου 12,3% και καθαρών κερδών 27% πέτυχε κατά τη χρήση του 2019 ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ), με βασικό μοχλό την αύξηση της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων στους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ που διαχειρίζεται η θυγατρική της Cosco, ΣΕΠ Α.Ε. Παράλληλα, σημαντική βελτίωση εμφάνισαν τα έσοδα από ναυπηγοεπισκευή και κρουαζιέρα, ενώ το ταμείο της εισηγμένης έφτασε τα 100 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα 2019 που ανακοίνωσε ο ΟΛΠ, ο κύκλος εργασιών πέρυσι ανήλθε στα 149,2 εκατ. ευρώ έναντι 132,9 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση ποσού 16,3 εκατ. ή ποσοστό 12,3%. H μεταβολή αυτή αποδίδεται από το management κυρίως στη σημαντική αύξηση των εσόδων από το αντάλλαγμα παραχώρησης της ΣΕΠ κατά 17,1% ή κατά 9,6 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, αύξηση εσόδων σημειώθηκε και στους τομείς ναυπηγοεπισκευής και κρουαζιέρας κατά 25,3% και 18,3% ή ποσού 2,4 εκατ. και 1,9 εκατ. αντίστοιχα. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 47,6 εκατομμύρια έναντι 42,3 εκατ. της χρήσης του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 12,5%, και το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται βελτιωμένο κατά 27% στα 35,4 εκατ. έναντι 27,9 εκατ. το 2018. Η καθαρή κερδοφορία είναι η υψηλότερη στην πρόσφατη ιστορία του ΟΛΠ.

Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, ο ΟΛΠ θα καταβάλει 5,4 εκατ. ως αντάλλαγμα παραχώρησης στο ελληνικό Δημόσιο για τη χρήση του 2019 έναντι 4,8 εκατ. το 2018. Σημαντική αύξηση 32% σημείωσαν και τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, που ανήλθαν σε 106,7 εκατ. έναντι 80,9 εκατ. το 2018. Το προτεινόμενο μέρισμα ανέρχεται σε 0,5388 ευρώ ανά μετοχή από 0,4240 το 2018, ήτοι αύξηση της μερισματικής απόδοσης κατά 27%.

Ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΟΛΠ, την πλειοψηφία του οποίου ελέγχει η Cosco, Yu Zenggang χαρακτήρισε το 2019 «ακόμη μία επιτυχημένη χρονιά, που αποδίδεται τόσο στο προσωπικό όσο και στη διοίκηση της ΟΛΠ Α.Ε.». Υπογράμμισε δε πως «το 2020, ύστερα από τις σχετικές εγκρίσεις, μπορούμε να επιταχύνουμε την υλοποίηση του master plan», ενώ δεσμεύτηκε ότι «θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας ώστε να συνεισφέρουμε περισσότερο στους εμπλεκόμενους φορείς, στις τοπικές κοινωνίες και συγχρόνως να αυξήσουμε τις αποδόσεις για τους μετόχους της εταιρείας».

Υπενθυμίζεται πως ο Πειραιάς σημείωσε πέρυσι νέο ρεκόρ διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων προσεγγίζοντας τα 5,6 εκατ. και «χτυπώντας» έτσι την πρώτη θέση στη Μεσόγειο, την 4η στην Ευρώπη και μια κορυφαία παγκοσμίως. Πάντως στην τρέχουσα φάση διατυπώνονται εκτιμήσεις για κάμψη της διακίνησης κατά το τρίμηνο Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου εξαιτίας της επιδημίας στην Κίνα. Ομως διατηρείται η πεποίθηση πως, ακόμα και έτσι, θα επιτευχθεί ο στόχος του 2020.

Την ερχομένη Τρίτη 25 Φεβρουαρίου στον Πειραιά θα γίνει τελετή έναρξης εργασιών για την επέκταση του Σταθμού Κρουαζιέρας, αρχικού προϋπολογισμού 136,3 εκατ., πλέον ΦΠΑ. Πρόκειται για τον νέο προβλήτα κρουαζιέρας που είναι μια από τις υποχρεωτικές επενδύσεις του συνολικού επενδυτικού σχεδίου προϋπολογισμού 600 εκατ. Το έργο έχει χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής και περιλαμβάνει τη δημιουργία δύο θέσεων ελλιμενισμού με μήκος 390 και 350 μέτρα αντίστοιχα. Είναι το πρώτο μεγάλο έργο της Cosco στον Πειραιά σε δραστηριότητα διαφορετική από αυτή της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων και το οποίο εκτιμάται πως θα αποτελέσει καταλύτη για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας σε ολόκληρο το Αιγαίο. Συνδέεται τόσο με την ανάγκη νέων υποδομών για τον ελλιμενισμό των νέων μεγαλύτερων πλοίων κρουαζιέρας όσο και με το «τουριστικό πακέτο» που σχεδιάζεται για τον Πειραιά.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ