ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα δικαστήρια για να αποτραπεί ακύρωση του ντιλ με «Μαρινόπουλο»

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Αίτηση ερμηνείας της δικαστικής απόφασης με την οποία επικυρώθηκε η συμφωνία εξυγίανσης της «Μαρινόπουλος» κατατέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ» που προέρχονται από δικαστικούς κύκλους, στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών από νομικούς των εμπλεκόμενων πλευρών. Με την αίτηση αυτή πρόκειται να εκδικαστεί την 1η Φεβρουαρίου 2017, θα επιχειρηθεί να ξεπεραστεί το εμπόδιο της μιας εκ των τριών διαλυτικών αιρέσεων της συμφωνίας, η οποία έχει ενεργοποιηθεί και δημιουργεί πρόβλημα στην εφαρμογή της συμφωνίας και στην ολοκλήρωση της μεταβίβασης της «Μαρινόπουλος» στη «Σκλαβενίτης».

Με την αίτηση αυτή ουσιαστικά θα επιχειρηθεί να μετατεθεί ο χρόνος επέλευσης των αποτελεσμάτων της διαλυτικής αίρεσης στις 20 Φεβρουαρίου 2017, αντί για τις 15 Φεβρουαρίου που προβλεπόταν στην αρχική συμφωνία. Το υπόβαθρο για την κατάθεση αίτησης ερμηνείας θεωρείται ότι δίνει η ίδια η απόφαση του δικαστηρίου, καθώς δεν κάνει καμία αναφορά στις διαλυτικές αιρέσεις, κάτι που θα μπορούσε να εκληφθεί ως σιωπηρή απόρριψή τους.

Αλλο επιχείρημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι ότι το δικαστήριο εξέδωσε μια απόφαση στις 16 Ιανουαρίου 2017, όταν ακριβώς από τις 15 Ιανουαρίου 2017, η συμφωνία εξυγίανσης που αφορούσε η εν λόγω δικαστική απόφαση, θα μπορούσε να θεωρηθεί άκυρη λόγω της ενεργοποίησης των διαλυτικών αιρέσεων. Με άλλα λόγια, σε περίπτωση που το δικαστήριο δεν δεχθεί την αίτηση ερμηνείας, θα μοιάζει σαν να εξέδωσε μια απόφαση για μια συμφωνία που ενδεχομένως είχε ήδη καταστεί άκυρη. Υπενθυμίζεται ότι το πρόβλημα που έχει προκύψει είναι το ακόλουθο: μία από τις τρεις διαλυτικές αιρέσεις της συμφωνίας ήταν να μην έχει παρέλθει έως τις 14 Φεβρουαρίου 2017 η προθεσμία άσκησης τριτανακοπής κατά της απόφασης επικύρωσης. Λόγω της έκδοσης της απόφασης στις 16 Ιανουαρίου και της δημοσίευσής της στις 20 Ιανουαρίου, η καταληκτική πλέον προθεσμία για την άσκηση τριτανακοπών είναι η 19η Φεβρουαρίου 2017.

Επί της απόφασης του δικαστηρίου, πάντως, δεν αποκλείεται να κατατεθούν και από άλλους διάδικους, για παράδειγμα από προμηθευτές, και άλλες αιτήσεις ερμηνείας. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», το ενδεχόμενο αυτό εξετάζουν νομικοί εκπρόσωποι εταιρειών - προμηθευτών ειδικά σε ό,τι αφορά το σημείο εκείνο της δικαστικής απόφασης που ορίζει ότι δεν παύει να υπάρχει ευθύνη των εγγυητών, ακόμη και σε περίπτωση διαγραφής της υποχρέωσης της «Μαρινόπουλος». Στην απόφαση γίνεται ρητή αναφορά σε δύο συγκεκριμένους προμηθευτές και πιστωτές (Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ και American Bank of Investment Albania), αλλά υπάρχουν νομικοί κύκλοι που εκτιμούν ότι το στοιχείο αυτό της απόφασης μπορεί να βρει γενική εφαρμογή και να γεννά ανάλογες απαιτήσεις και από άλλους προμηθευτές ή πιστωτές της «Μαρινόπουλος».

Ας σημειωθεί εδώ ότι στη δικαστική απόφαση, τουλάχιστον στο σχέδιο αυτής υπήρχε και αναριθμητισμός ως προς τα άρθρα της συμφωνίας εξυγίανσης, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει διάδικο να προβεί σε κατάθεση αίτησης διόρθωσης της απόφασης ή αυτό να γίνει αυτεπαγγέλτως.

Στο παρασκήνιο, βεβαίως, η «Σκλαβενίτης» και οι πιστώτριες τράπεζες εξακολουθούν να εξετάζουν και άλλες λύσεις προκειμένου αφενός να ξεπεραστεί η νομική εκκρεμότητα της διαλυτικής αίρεσης και αφετέρου να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό που δημιουργεί η καθυστέρηση ολοκλήρωσης της συμφωνίας.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ