ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΝΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

80 χρoνια πριν... 31-8-1938

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

«ΝΕΟΙ ΝΕΡΩΝΕΣ»:  [...] η Σοβιετική Κυβέρνησις, ανησυχούσα σοβαρώς εκ της παρατηρούμενης αναγεννήσεως του θρησκευτικού αιτήματος μεταξύ του ρωσσικού λαού, διέταξεν τον Εβραίον Γιαροσλάβσκυ, πρόεδρον της ενώσεως των «Αθέων» [...], να αρχίση νέαν εκστρατείαν κατά της χριστιανικής θρησκείας, την δε Γκεπεού να αρχίση νέας διώξεις εναντίον του χριστιανικού κλήρου (φωτ.: Ο Ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου στο Κρεμλίνο).

ΑΓΓΛΟΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ: Ο εν Βερολίνω πρεσβευτής κ. Νέβιλ Χέντερσον […] αναχωρεί σήμερον αεροπορικώς διά την γερμανικήν πρωτεύουσαν. Αι δοθείσαι προς αυτόν οδηγίαι είναι να προβή εις εντόνους, αλλά πάντοτε εντός του φιλικού πλαισίου, παραστάσεις προς την Γερμανίαν όπως παύση η διά του Τύπου και του ραδιοφώνου πολεμική κατά της Τσεχοσλοβακίας, συνιστών ταυτοχρόνως όπως η Γερμανία ασκήση όλην αυτής την επιρροήν επί των Σουδητών όπως δεχθούν λογικόν διακανονισμόν του προβλήματος των μειονοτήτων […].

ΑΙ ΣΤΑΦΥΛΑΙ ΜΑΣ: Το πρώτον φορτίον ελληνικών νωπών σταφυλών έφθασε εις το Λονδίνον και [...] η εντύπωσις υπήρξε πολύ ικανοποιητική. Ας ελπίσωμεν ότι, αφού θα πωληθή το πρώτον, θα αποσταλή και δεύτερον και τρίτον.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ