ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 31-8-1938

80-chronia-prin-amp-8230-31-8-1938-2270414

«ΝΕΟΙ ΝΕΡΩΝΕΣ»:  […] η Σοβιετική Κυβέρνησις, ανησυχούσα σοβαρώς εκ της παρατηρούμενης αναγεννήσεως του θρησκευτικού αιτήματος μεταξύ του ρωσσικού λαού, διέταξεν τον Εβραίον Γιαροσλάβσκυ, πρόεδρον της ενώσεως των «Αθέων» […], να αρχίση νέαν εκστρατείαν κατά της χριστιανικής θρησκείας, την δε Γκεπεού να αρχίση νέας διώξεις εναντίον του χριστιανικού κλήρου (φωτ.: Ο Ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου στο Κρεμλίνο).

ΑΓΓΛΟΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ: Ο εν Βερολίνω πρεσβευτής κ. Νέβιλ Χέντερσον […] αναχωρεί σήμερον αεροπορικώς διά την γερμανικήν πρωτεύουσαν. Αι δοθείσαι προς αυτόν οδηγίαι είναι να προβή εις εντόνους, αλλά πάντοτε εντός του φιλικού πλαισίου, παραστάσεις προς την Γερμανίαν όπως παύση η διά του Τύπου και του ραδιοφώνου πολεμική κατά της Τσεχοσλοβακίας, συνιστών ταυτοχρόνως όπως η Γερμανία ασκήση όλην αυτής την επιρροήν επί των Σουδητών όπως δεχθούν λογικόν διακανονισμόν του προβλήματος των μειονοτήτων […].

ΑΙ ΣΤΑΦΥΛΑΙ ΜΑΣ: Το πρώτον φορτίον ελληνικών νωπών σταφυλών έφθασε εις το Λονδίνον και […] η εντύπωσις υπήρξε πολύ ικανοποιητική. Ας ελπίσωμεν ότι, αφού θα πωληθή το πρώτον, θα αποσταλή και δεύτερον και τρίτον.