Άρτα: «Βρέχει» νότες
ΤΑΞΙΔΙΑ

Τα σπουδαία μνημεία της συχνά επισκιάζουν το άλλο της πρόσωπο: ενός τόπου που ζει με και για τη μουσική.

Αρτα: Στο τζαμί του Φαΐκ Πασά
ΤΑΞΙΔΙΑ

Η Αρτα αλλά και η ευρύτερη περιοχή, όπως και ολόκληρη η Ηπειρος άλλωστε, είναι ένα ανοικτό, ανεξερεύνητο σε μεγάλο βαθμό, μουσείο.